JUDr. Peter Philadelphy

 1. Active judge at the court Okresný súd Banská Bystrica, we register 3,198 hearings and 2,099 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 22 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 26 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1465 days in the period and was assigned on average 91 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 244 – 268. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 17 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 65% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 123
 • Number of Affirmed Decisions – 80

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.1% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 67.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 57 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 16 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 28.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 103.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1046 days in the period and was assigned on average 64 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26 from 40 possible points and ranked on 168 – 193. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 20 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 58.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 95
 • Number of Affirmed Decisions – 56

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.8% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 67 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 53 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 13 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 24.5% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 106.6% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 625 days and on average was assigned 62 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 49
 • Number of confirmed judgements – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 83 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 29 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 13 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 108,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve / 2013/KVP/19,20.02.2013,ÚPV Banská Bystrica, Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní / 2013/KVP/17,27.–28.02.2013,JA Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Trestné činy hospodárske a proti majetku. Ďaňové trestné činy. Colné delikty. / 2013/KVP/43,09.–10.05.2013,JA Omšenie, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2012 – Rozhodnutia v trestnom konaní/2012/KVP/23,15.2.2012,UPV BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 05. – 06.02.2011 – Dokazovanie a dôkazné prostriedky v tr. konaní, Omšenie, 29. – 30.03.2011 – Postup súdu pri prejednaní návrhov prokurátora v tr. konaní, Omšenie, 03.05.2011, 19.05. – 20.05.2011 – Trestné právo EÚ, KS v B.B., Aktuálne legislatívne zmeny v kontexte trestného práva EÚ, Omšenie 14. – 15.10.2011 – Európske trestné právo – tr. činy na úseku dopravných nehôd, Omšenie, 7. – 8. 11. 2011, 24. 11. 2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly, Rozhodovanie v tr. konaní, ÚPV – B. B.; 2012 – Rozhodnutia v trestnom konaní/2012/KVP/23,15.2.2012,UPV BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie ; 2013 – Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve / 2013/KVP/19,20.02.2013,ÚPV Banská Bystrica, Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní / 2013/KVP/17,27.–28.02.2013,JA Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Trestné činy hospodárske a proti majetku. Ďaňové trestné činy. Colné delikty. / 2013/KVP/43,09.–10.05.2013,JA Omšenie, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2011 – 05. – 06.02.2011 – Dokazovanie a dôkazné prostriedky v tr. konaní, Omšenie, 29. – 30.03.2011 – Postup súdu pri prejednaní návrhov prokurátora v tr. konaní, Omšenie, 03.05.2011, 19.05. – 20.05.2011 – Trestné právo EÚ, KS v B.B., Aktuálne legislatívne zmeny v kontexte trestného práva EÚ, Omšenie 14. – 15.10.2011 – Európske trestné právo – tr. činy na úseku dopravných nehôd, Omšenie, 7. – 8. 11. 2011, 24. 11. 2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly, Rozhodovanie v tr. konaní, ÚPV – B. B.

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Vojenské trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Vojenské trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.