JUDr. Peter Philadelphy

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 3 090 pojednávaní a 2 088 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 26 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1465 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 91 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 244 – 268. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 17 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 123
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 80

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 67,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 57 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 16 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 28,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 103,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1046 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 64 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 168 – 193. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 20 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 58,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 95
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 56

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 67 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 53 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 13 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 106,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 62 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 49
 • Počet potvrdených odvolaní – 25

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 6%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 83 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 29 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 13 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 43,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 108,5% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 164 – 177. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 19 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve / 2013/KVP/19,20.02.2013,ÚPV Banská Bystrica, Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní / 2013/KVP/17,27.–28.02.2013,JA Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Trestné činy hospodárske a proti majetku. Ďaňové trestné činy. Colné delikty. / 2013/KVP/43,09.–10.05.2013,JA Omšenie, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2012 – Rozhodnutia v trestnom konaní/2012/KVP/23,15.2.2012,UPV BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie
 • 2011 – 05. – 06.02.2011 – Dokazovanie a dôkazné prostriedky v tr. konaní, Omšenie, 29. – 30.03.2011 – Postup súdu pri prejednaní návrhov prokurátora v tr. konaní, Omšenie, 03.05.2011, 19.05. – 20.05.2011 – Trestné právo EÚ, KS v B.B., Aktuálne legislatívne zmeny v kontexte trestného práva EÚ, Omšenie 14. – 15.10.2011 – Európske trestné právo – tr. činy na úseku dopravných nehôd, Omšenie, 7. – 8. 11. 2011, 24. 11. 2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly, Rozhodovanie v tr. konaní, ÚPV – B. B.; 2012 – Rozhodnutia v trestnom konaní/2012/KVP/23,15.2.2012,UPV BB, Spoločné rokovanie trestnoprávneho kolégia Krajského súdu v Banskej Bystrici a sudcov a vyšších súdnych úradníkov okresných súdov vybavujúcich trestnoprávnu agendu v obvode pôsobnosti krajského súdu,04.–05.10.2012,Omšenie ; 2013 – Aktuálna rozhodovacia činnosť v trestnom práve / 2013/KVP/19,20.02.2013,ÚPV Banská Bystrica, Väzba, zaistenie osôb a majetku v trestnom konaní / 2013/KVP/17,27.–28.02.2013,JA Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Trestné činy hospodárske a proti majetku. Ďaňové trestné činy. Colné delikty. / 2013/KVP/43,09.–10.05.2013,JA Omšenie, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2011 – 05. – 06.02.2011 – Dokazovanie a dôkazné prostriedky v tr. konaní, Omšenie, 29. – 30.03.2011 – Postup súdu pri prejednaní návrhov prokurátora v tr. konaní, Omšenie, 03.05.2011, 19.05. – 20.05.2011 – Trestné právo EÚ, KS v B.B., Aktuálne legislatívne zmeny v kontexte trestného práva EÚ, Omšenie 14. – 15.10.2011 – Európske trestné právo – tr. činy na úseku dopravných nehôd, Omšenie, 7. – 8. 11. 2011, 24. 11. 2011 – Obchodovanie s ľuďmi, Donovaly, Rozhodovanie v tr. konaní, ÚPV – B. B.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Vojenské trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vojenské trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, o povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.