Opravné uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Rozhodnuté bolo na súde Okresný súd Galanta

Rozhodutie vydal sudca Mgr. Marián Šimko

Forma rozhodnutia – Opravné uznesenie

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Prečítať rozhodnutie

Sumár – Súd postupoval podľa § 174 ods. 6 O. s. p. (Občiansky súdny poriadok) a opravil zrejmú nesprávnosť v záhlaví časti platobného rozkazu.

Informácie o súdnom rozhodnutí boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.