Typ súdu
Dátum
Identifikačné číslo spisu
Spisová značka
Počet strán