JUDr. Michal Polák

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Košice II, evidujeme 2 498 pojednávaní a 863 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1447 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 100 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 549 – 560. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 3 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 146
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 80

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 208,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 186 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 84 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 45,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 110,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1038 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 73 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 56,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 99
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 56

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 239 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 214 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 107 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 50% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 112,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 620 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 92 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 36,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 47
 • Počet potvrdených odvolaní – 17

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 215 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 154 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 93 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 58,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 118% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 19,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 458 – 472. mieste. Za kvalitu získal 4,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 29/2021 - § 212… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – C. Q.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 687/2014 - § 148… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – J. V.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na uloženie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 607/2019 - § 212… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – T. X.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 154/2019 - § 212… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – N. K.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Kv 18/2020 - § 233… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – I. H.
 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – R. J.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – E. Q.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 130/2021 - § 326… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – M. Y.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 161/2020 - § 157… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – X. D.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 504/2019 - § 171… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – W. P.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 4Pv 581/2017 - § 208… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – D. N.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 556/2013 - § 276… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – C. G.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 580/2016 - § 149… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – G. M.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 1Pv 580/2016 - § 149… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – H. K.
 6. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na ukončenie OL Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 4Pv 23/2016 - § 149… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – B. H.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, 1Pv 314/2021 - § 361… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – P. D.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 2Pv 107/2021 - § 360… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – L. U.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 3Pv 408/2020 - § 189… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Košice II
  Sudca – JUDr. Michal Polák
  Obžalovaný – S. Z.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.