Pojednávanie, Zaplatenie 248,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Civilné Pojednávanie sa konalo na súde Okresný súd Žilina, v miestnosti PM č. 105 na ul. Hviezdoslavova - 1. poschodie.

Úsek – C, typ – C

Forma úkonu – Pojednávanie

Predmet – Zaplatenie 248,95 € s prísl.

Zdroj – pôvodný dokument (odkaz už nemusí byť funkčný)

Sudcovia

JUDr. Gabriela Dúbravková

Informácie o súdnom pojednávaní vrátane mien fyzických osôb v súlade s § 10, ods. 3, písm. e Zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Odkaz na pôvodný dokument už nemusí byť funkčný, pretože portál Ministerstva spravodlivosti mohol zverejniť dokument pod týmto odkazom iba na určitú dobu.