JUDr. Oľga Bitalová

 1. Aktívna predseda na súde Okresný súd Stará Ľubovňa, evidujeme 1 561 pojednávaní a 1 919 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 19 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, 4 - ročný mandát.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1171 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 64 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 13.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 594 – 602. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 6 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 66% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 153
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 101

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,5%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,8%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 537,5 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 243 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 102 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 42% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 76,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 813 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 42 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 345 – 366. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 64,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 112
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 77

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 203 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 313 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 56 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 17,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 84,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2012:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 413 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 37
 • Počet potvrdených odvolaní – 23

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – §35 ods. 3
 • 2011 – § 35 ods. 3; 2012 – §35 ods. 3
 • 2011 – § 35 ods. 3
 • 2011 – 4.5.2011
 • 2011 – 4.5.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Družstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Družstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Družstvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 47 655,10 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti darovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 21694,44 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 62 587,04 Sk s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 4500,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 256 910,60 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 3900,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 1861,33 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 2000,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vzájomný návrh Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 1762,42 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 188693,77 CZK s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 35 597,30 PLN… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 35 597,30 PLN… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 1762,42 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vypratanie nebytového… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie vlastníctva Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o určenie vlastníckeho… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vzájomný návrh Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.