Okresný súd Stará Ľubovňa 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 13 288 pojednávaní a 17 875 rozhodnutí.

Celkovo 6. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 303€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,1 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,3 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Stará Ľubovňa
17. novembra 30
064 27 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Oľga Bitalová a podpredseda je JUDr. Jana Sroková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

predseda

1 558

1 919

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

698

1 386

Mgr. Lucia Kallová

sudkyňa

10

0

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

2 589

2 466

JUDr. Emília Mišenková

sudkyňa

8

0

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

2 527

2 806

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 231

703

JUDr. Erik Uhlár

sudca

2 083

1 915

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

predseda

1 558

1 919

Mgr. Eva Britaňáková

pravdepodobne VSÚ

0

680

Mgr. Michal Dlugolinský

pravdepodobne VSÚ

0

707

JUDr. Judita Dubjelová

sudkyňa

1 008

1 121

Mária Fabová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

698

1 386

Mgr. Lucia Kallová

sudkyňa

10

0

Mgr. Ľudmila Kirschnerová

pravdepodobne VSÚ

0

153

Mgr. Agáta Kľocová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Zuzana Kontrová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Krochta

sudca

798

597

JUDr. Magdaléna Kurillová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Lampartová

pravdepodobne VSÚ

0

166

JUDr. Jana Lissyová

pravdepodobne VSÚ

0

101

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

2 589

2 466

JUDr. Emília Mišenková

sudkyňa

8

0

Marta Romanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Helena Ščigulinská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lenka Servická

pravdepodobne VSÚ

0

595

Mgr. Michal Sovič

pravdepodobne VSÚ

0

496

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

2 527

2 806

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 231

703

JUDr. Bohuslav Toporcer

sudca

626

578

JUDr. Erik Uhlár

sudca

2 083

1 915

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 5 000,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 47 655,10 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 251,56 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 21694,44 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 640,87 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Neplatnosť zmluvy, dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 326, §225 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – L. Q.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podľa § 326, §225 Tr.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Stará Ľubovňa
  Sudca – JUDr. Erik Uhlár
  Obžalovaný – E. N.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .