Okresný súd Stará Ľubovňa 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa

Na súde pracuje 6 sudcov.

Pre súd evidujeme 12 770 pojednávaní a 19 676 rozhodnutí.

Celkovo 6. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 303€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,1 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,3 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421528885200
Fax:
: +421528885291

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová
Tel. číslo:
0905 515 872, 051/8 880 225

Adresa

Okresný súd Stará Ľubovňa
17. novembra 30
064 27 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0528 885 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0528 885 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Oľga Bitalová a podpredseda je JUDr. Jana Sroková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

predseda

1 528

2 152

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

649

1 545

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

2 515

2 700

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

2 481

3 051

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 163

752

JUDr. Erik Uhlár

sudca

2 002

2 111

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

predseda

1 528

2 152

Mgr. Eva Britaňáková

pravdepodobne VSÚ

0

702

Mgr. Michal Dlugolinský

pravdepodobne VSÚ

0

755

JUDr. Judita Dubjelová

sudkyňa

1 008

1 240

Mária Fabová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

649

1 545

Mgr. Ľudmila Kirschnerová

pravdepodobne VSÚ

0

170

Mgr. Agáta Kľocová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Zuzana Kontrová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Krochta

sudca

798

672

JUDr. Magdaléna Kurillová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Lampartová

pravdepodobne VSÚ

0

216

JUDr. Jana Lissyová

pravdepodobne VSÚ

0

114

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

2 515

2 700

Marta Romanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Helena Ščigulinská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lenka Servická

pravdepodobne VSÚ

0

701

Mgr. Michal Sovič

pravdepodobne VSÚ

0

521

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

2 481

3 051

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 163

752

JUDr. Bohuslav Toporcer

sudca

626

636

JUDr. Erik Uhlár

sudca

2 002

2 111

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 90,19 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 98,84 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 92,47 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 499,49 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 172,94 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vyporiadanie bezpodielového… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného rozkazu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie spoluvlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody z titulu ubíženia na zdraví Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .