Okresný súd Stará Ľubovňa 17. novembra 30, 064 27 Stará Ľubovňa

Na súde pracuje 6 sudcov.

Pre súd evidujeme 13 015 pojednávaní a 17 898 rozhodnutí.

Celkovo 6. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 1 303€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 9,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,1 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 10,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 16,3 mesiaca

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 5. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 2,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 2,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 2,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Okresný súd Stará Ľubovňa
17. novembra 30
064 27 Stará Ľubovňa
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Oľga Bitalová a podpredseda je JUDr. Jana Sroková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

predseda

1 542

1 919

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

679

1 386

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

2 576

2 467

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

2 500

2 807

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 210

710

JUDr. Erik Uhlár

sudca

2 048

1 917

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Oľga Bitalová

predseda

1 542

1 919

Mgr. Eva Britaňáková

pravdepodobne VSÚ

0

680

Mgr. Michal Dlugolinský

pravdepodobne VSÚ

0

708

JUDr. Judita Dubjelová

sudkyňa

1 008

1 121

Mária Fabová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vladimír Gurka

sudca

679

1 386

Mgr. Ľudmila Kirschnerová

pravdepodobne VSÚ

0

153

Mgr. Agáta Kľocová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Zuzana Kontrová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Karol Krochta

sudca

798

597

JUDr. Magdaléna Kurillová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Lampartová

pravdepodobne VSÚ

0

166

JUDr. Jana Lissyová

pravdepodobne VSÚ

0

101

Mgr. Danka Majdáková

sudkyňa

2 576

2 467

Marta Romanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Helena Ščigulinská

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lenka Servická

pravdepodobne VSÚ

0

595

Mgr. Michal Sovič

pravdepodobne VSÚ

0

503

JUDr. Jana Sroková

podpredseda

2 500

2 807

JUDr. Miriam Szárazová

sudkyňa

1 210

710

JUDr. Bohuslav Toporcer

sudca

626

582

JUDr. Erik Uhlár

sudca

2 048

1 917

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 5 000,- eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 47 655,10 eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníctva (vylúč. z… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 280,58 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, O náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 9026,99 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie neprijateľnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 192.52 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 215 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .