JUDr. Milan Růžička

 1. Active judge at the court Okresný súd Veľký Krtíš, we register 178 hearings and 284 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 562 days and on average was assigned 86 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 82
 • Number of confirmed judgements – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 16,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 221 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 86 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 51 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 241 – 252. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – predseda okresného súdu do 29. 10. 2013
 • 2013 – 9 školení
 • 2012 – od 15. 09. 2011 predseda súdu
 • 2012 – 9 školení
 • 2011 – –znížený nápad od 16. 06. 2011 ( § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) –od 15.09.2011 predseda súdu; 2012 – od 15. 09. 2011 predseda súdu; 2013 – predseda okresného súdu do 29. 10. 2013
 • 2011 – –znížený nápad od 16. 06. 2011 ( § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) –od 15.09.2011 predseda súdu
 • 2011 – 8 školení; 2012 – 9 školení; 2013 – 9 školení
 • 2011 – 8 školení

Published judgements

 1. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok pre zmeškanie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie, Zapl. 3 997,97 € s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie, Vypratanie nehnuteľností Hearing was held on

 3. Pojednávanie, Zapl. 10 478,90 € istiny s prísl. Hearing was held on

 4. Pojednávanie, Zapl. 1 626,50 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie, Zapl. 4 722,95 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie, Zapl. 728,61 € s prísl. Hearing was held on

 7. Pojednávanie, Vypratanie bytu Hearing was held on

 8. Pojednávanie, Zapl. 4 722,95 € s prísl. Hearing was held on

 9. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlast. k… Hearing was held on

 10. Pojednávanie, Zapl. 1 626,50 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.