JUDr. Milan Růžička

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Veľký Krtíš, evidujeme 178 pojednávaní a 279 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 562 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 86 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 82
 • Počet potvrdených odvolaní – 54

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 16,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 221 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 86 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 51 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 41,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 110,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 23,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 241 – 252. mieste. Za kvalitu získal 6,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – predseda okresného súdu do 29. 10. 2013
 • 2013 – 9 školení
 • 2012 – od 15. 09. 2011 predseda súdu
 • 2012 – 9 školení
 • 2011 – –znížený nápad od 16. 06. 2011 ( § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) –od 15.09.2011 predseda súdu; 2012 – od 15. 09. 2011 predseda súdu; 2013 – predseda okresného súdu do 29. 10. 2013
 • 2011 – –znížený nápad od 16. 06. 2011 ( § 35 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov) –od 15.09.2011 predseda súdu
 • 2011 – 8 školení; 2012 – 9 školení; 2013 – 9 školení
 • 2011 – 8 školení

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok pre zmeškanie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok pre zmeškanie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Kúpna zmluva
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie, Zapl. 3 997,97 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie, Vypratanie nehnuteľností Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie, Zapl. 10 478,90 € istiny s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie, Zapl. 1 626,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie, Zapl. 4 722,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie, Zapl. 728,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie, Vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie, Zapl. 4 722,95 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie, Zrušenie a vyporiadanie podiel. spoluvlast. k… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie, Zapl. 1 626,50 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.