JUDr. Beáta Schmidtová

 1. Active judge at the court Okresný súd Trenčín, we register 3,620 hearings and 2,323 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for about 27 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1426 days in the period and was assigned on average 130 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24 from 40 possible points and ranked on 201 – 223. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.9% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 251
 • Number of Affirmed Decisions – 168

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.3% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 104.4 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 107 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 41 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 38.3% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 113% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1010 days in the period and was assigned on average 95 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 27 from 40 possible points and ranked on 134 – 152. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 7.5 out of 15 points
 • Effectivity – 19.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 66.3% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 160
 • Number of Affirmed Decisions – 106

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.2% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.4% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 83 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 95 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 43 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 45.3% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 110% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 602 days and on average was assigned 94 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 51
 • Number of confirmed judgements – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 122 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 93 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 71 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 54,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 147,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 14.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 03.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 14.11.2013 Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva)
 • 2012 – 23.04.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 28.–29.05.2012 Trestná činnosť mladistvých; kriminalita mládeže; restoratívna justícia,14.06.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia; 2012 – 23.04.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 28.–29.05.2012 Trestná činnosť mladistvých; kriminalita mládeže; restoratívna justícia,14.06.2012 Ochrana osobnosti, tlačový zákon a judikatúra ESĽP, 08.–09.10.2012 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne; 2013 – 14.03.2013 Rozšírené zasadnutie trestného kolégia KS v Trenčíne, 03.10.2013 Celokrajské školenie sudcov KS v Trenčíne, 14.11.2013 Trestnoprávna zodpovednosť právnických osôb (v kontexte obchodného a správneho práva)
 • 2011 – 28.–29. marca 2011 – zasadnutie rozšíreného trestného kolégia

Published judgements

 1. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný zločin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – H. N.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný zločin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – H. F.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací prečin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – M. W.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, spolupáchateľstvom… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – U. E.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin skrátenia dane… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – A. P.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin neoprávneného… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – A. E.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – Z. H.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin porušovania… Hearing will be held on

 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin daňový podvod Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – U. N.
More hearings

Past hearings

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, upustenie od výkonu… Hearing was held on

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nedovolenej výroby… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – Z. J.
 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – K. B.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – K. V.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na prepustenie z väzby Hearing was held on

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, obzvlášť závažný zločin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – T. Y.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obzvlášť závažný… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – K. S.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – O. Q.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin vydierania… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin nebezpečného… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Trenčín
  Judge – JUDr. Beáta Schmidtová
  Defendant – R. P.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.