JUDr. Miriam Srogončíková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Námestovo, evidujeme 2 936 pojednávaní a 2 561 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 6
 • Prieťahy pred pridelením veci – 4

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1505 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 36 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 64,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 198
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 127

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 204,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 217 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 124 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 57,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 174,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1091 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 26 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 15.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 601 – 622. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 65,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 133
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 87

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 443 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 547 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 214 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 80,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 650 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 86 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 60,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 78
 • Počet potvrdených odvolaní – 47

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 12,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 339 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 172 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 104 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 535 – 544. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 14.3.2013 – Určovacie žaloby
 • 2012 – 3
 • 2011 – 2; 2012 – 3; 2013 – 14.3.2013 – Určovacie žaloby
 • 2011 – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava styku starej mamy s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 727,12 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zverenie do osobnej náhradnej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na určenie príspevku na… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zníženie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 727,12 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 17 529,74 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, O zaplatenie 2 711,41 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Schválenie právneho úkonu za… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 175 117,4 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zvýšenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.