JUDr. Silvio Boleček, PhD.

 1. Active judge at the court Okresný súd Brezno, we register 725 hearings and 1,026 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 13 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was not assigned to any agenda dominantly. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1086 days in the period and was assigned on average 34 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 21.5 from 40 possible points and ranked on 367 – 389. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 77.8% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 54
 • Number of Affirmed Decisions – 42

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.6% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 310 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 140 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 17 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 12.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 38.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 666 days and on average was assigned 79 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 75% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 28
 • Number of confirmed judgements – 21

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 109 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 41 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 7 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 14,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 88,4% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 32 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 12. mieste. Za kvalitu získal 12,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2013 – agenda C – zastavený nápad od 01.03.2012 (Dodatok č.1 k Rozvrhu práce na rok 2012, Spr.854/2012)
 • 2013 – agenda C – zastavený nápad od 01.03.2012 (Dodatok č.1 k Rozvrhu práce na rok 2012, Spr.854/2012)
 • 2012 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít; 2013 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít
 • 2012 – sudca sa nezúčastnil žiadnych vzdelávacích aktivít

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Platobný rozkaz – Poistenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 25 239,- Eur s… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie vyživovacej povinnosti Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na ochranu osobnosti Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 1589,04 Eur s… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, na určenie výživného na… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie 25 239,- Eur s… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie, že zmluvy o viazanom… Hearing was held on

 8. Predbežné prejednanie sporu, Návrh na ochranu osobnosti Hearing was held on

 9. Predbežné prejednanie sporu, na zrušenie vecného bremena Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol. do náhradnej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.