Okresný súd Brezno Kuzmányho 4, 977 01 Brezno

At the court there are 13 judges working.

For the court we register 18,575 hearings and 41,180 judgements.

Overall 12th at least fined court out of 54 district courts.

of Slovak Republic for either late or unlawful judgements in years 2010 – 2013 were 3,533€

An average duration of court proceedings according to agendas:

Overall 27th fastest court of 55 district courts in agenda Občiansko-právne:

 • Average duration for year 2013 is 9 months
 • Average duration for year 2012 is 10.2 months
 • Average duration for year 2011 is 8.5 months
 • Average duration for year 2010 is 15 months

Overall 26th slowest court of 55 district courts in agenda Obchodné veci:

 • Average duration for year 2013 is 9.4 months
 • Average duration for year 2012 is 10 months
 • Average duration for year 2011 is 9 months
 • Average duration for year 2010 is 20.6 months

Overall 23rd slowest court of 55 district courts in agenda Veci starostlivosti o maloletých:

 • Average duration for year 2013 is 6.2 months
 • Average duration for year 2012 is 6.1 months
 • Average duration for year 2011 is 6.1 months
 • Average duration for year 2010 is 6.8 months

Overall 8th fastest court of 55 district courts in agenda Trestné veci:

 • Average duration for year 2013 is 1.9 months
 • Average duration for year 2012 is 2.6 months
 • Average duration for year 2011 is 3.1 months
 • Average duration for year 2010 is 4.3 months

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Brezno
Kuzmányho 4
977 01 Brezno
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:00, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 15:00
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 024

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

890

3 223

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 286

1 879

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 736

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 957

3 052

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 759

3 692

JUDr. Peter Hunák

sudca

0

0

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 465

2 809

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

predseda

2 433

3 004

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 567

2 520

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

1 265

1 855

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

771

1 096

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

725

1 024

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

890

3 223

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 286

1 879

JUDr. Alica Gavalcová

sudkyňa

1 221

1 736

JUDr. Eva Goštanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Tibor Gál

sudca

1 957

3 052

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

1 759

3 692

JUDr. Lukáš Horváth

pravdepodobne VSÚ

0

1 554

JUDr. Peter Hunák

sudca

0

0

Jarmila Hvastová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

1 465

2 809

JUDr. Matej Jakubčo

pravdepodobne VSÚ

0

2 204

Mgr. Milena Juhaniaková

pravdepodobne VSÚ

0

136

Mgr. Ján Kanás

pravdepodobne VSÚ

0

184

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

predseda

2 433

3 004

JUDr. Stanislava Kolesárová

pravdepodobne VSÚ

0

1 062

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

2 567

2 520

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

1 265

1 855

Mgr. Lucia Piliarová

pravdepodobne VSÚ

0

28

JUDr. Viera Račeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

neznáma pracovníčka

0

689

Mgr. Patrícia Styková

pravdepodobne VSÚ

1

1 062

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

771

1 096

Mgr. Peter Zelenčík

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jozef Zlocha

sudca

783

1 067

JUDr. Mário Šulej

sudca

776

1 051

Daniela Ťažká

pravdepodobne VSÚ

0

6

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Pestúnska starostlivosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, na obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena ochrannej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 206 694,26 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie 2.469,18 Eur… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, opakované uloženie výchovného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba na vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie príspevku na výživu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Information regarding the court were obtained from the original document, which was most recently updated on .