Mgr. Ingrid Steinsdorferová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Banská Bystrica, evidujeme 3 214 pojednávaní a 3 102 rozhodnutí.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1458 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 122 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 81 – 98. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 235
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 187

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 185,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 163 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 51 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 31,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1039 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 89 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 28 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 107 – 118. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 79,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 176
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 140

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 157 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 140 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 31 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 22,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 92,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 625 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 183 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 76,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 113
 • Počet potvrdených odvolaní – 86

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 108 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 126 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 22 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 16,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 97% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 65 – 68. mieste. Za kvalitu získal 9 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,04.–05.04.2013,IMS Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2012 – 5.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,16.–17.02.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí,14.–16.05.2012,Kroměříž,ČR, Sdílení zkušeností v oblasti mezinárodních únosů dětí jako cesta k efektivní spolupráci,05.–06.11.2012,Mikulov,ČR
 • 2011 – 28.03.2011 – Občianskoprávne grémium, 30.09.2011 – Mediácia v civilnom konaní, Poprad, 05.12.2011 – Občianskoprávne grémium, ; 2012 – 5.pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,16.–17.02.2012,Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu KS v BB, 26.–27.04.2012,KS v BB, Praxe mezinárodněprávní ochrany dětí,14.–16.05.2012,Kroměříž,ČR, Sdílení zkušeností v oblasti mezinárodních únosů dětí jako cesta k efektivní spolupráci,05.–06.11.2012,Mikulov,ČR; 2013 – 7. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P,04.–05.04.2013,IMS Omšenie, Pracovné stretnutie sudcov obvodu Krajského súdu v Banskej Bystrici,25.–26.04.2013,IMS Omšenie, Školenie – APD (automatický prepis diktátu),10.10.2013,KS v BB
 • 2011 – 28.03.2011 – Občianskoprávne grémium, 30.09.2011 – Mediácia v civilnom konaní, Poprad, 05.12.2011 – Občianskoprávne grémium,

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Opravné uznesenie – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava styku, úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena výchovného prostredia Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie do náhradnej osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie súhlasu na výber… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie striedavej osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na priznanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva + ÚPP +… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.