Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 28 sudcov.

Pre súd evidujeme 31 208 pojednávaní a 56 396 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421488861111
Fax:
+421488861191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Adriána Vašková
Tel. číslo:
048/8 860 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/8 861 135, 048/8 861 200, 048/8 861 134
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/8 861 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

514

1 570

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

501

990

JUDr. Marián Blaha

predseda

130

1 002

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

65

23

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

1 781

1 533

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

772

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

sudca

95

6

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

1 648

1 561

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

1 867

1 405

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

821

665

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

1 717

1 462

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

763

1 082

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

624

780

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 131

1 129

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

778

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 014

609

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

2 106

1 245

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 957

1 602

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

1 626

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

7

723

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 290

2 010

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

117

376

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 127

1 197

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 235

759

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

967

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

1 947

1 609

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

514

1 570

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

687

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

501

990

JUDr. Marián Blaha

predseda

130

1 002

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

201

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

673

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

65

23

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

599

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 676

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

556

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

1 781

1 533

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

647

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

772

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

sudca

95

6

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

1 648

1 561

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

1 867

1 405

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 479

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

821

665

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

1 717

1 462

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

364

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

1 039

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

1 298

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 161

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

167

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

597

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

763

1 082

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

840

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 882

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 058

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

624

780

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 131

1 129

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

778

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 014

609

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

2 106

1 245

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 171

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

141

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 176

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 957

1 602

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

1 626

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

7

723

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 290

2 010

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

117

376

JUDr. Michal Tagaj

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 127

1 197

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 235

759

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

1 454

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

4

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

967

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

1 947

1 609

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PO+ úpravu práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PO+ úpravu práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 104,85 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, 7183,21 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 43.314,53 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody 69 529,27 Eur Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o vrátenie pôžičky Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .