Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 45 sudcov.

Pre súd evidujeme 41 158 pojednávaní a 83 650 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421488861111
Fax:
+421488861191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/8 860 222, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/8 861 135, 048/8 861 200, 048/8 861 134
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/8 861 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

580

2 243

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

795

1 387

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

952

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

262

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 286

1 845

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

1

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

34

541

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

339

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

745

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

228

322

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 235

2 030

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 288

1 815

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 266

1 271

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

444

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 226

1 898

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 007

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 205

1 718

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

281

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 025

1 385

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 603

1 573

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 595

1 223

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

5

382

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 657

1 703

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

0

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

74

1 413

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

497

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 510

2 095

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

254

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

2 173

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

222

927

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 562

2 634

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

379

745

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

388

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 745

1 597

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 896

1 154

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 806

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 441

2 028

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

580

2 243

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

688

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

795

1 387

JUDr. Marián Blaha

sudca

137

1 261

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

201

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

952

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

621

467

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

599

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

262

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 678

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

6

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 047

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 286

1 845

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

1

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

34

541

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

339

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

654

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

745

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

228

322

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 235

2 030

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 288

1 815

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

431

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 503

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 266

1 271

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

444

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 226

1 898

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

365

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

1 051

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 309

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 162

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 007

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

183

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

587

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 205

1 718

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

281

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

860

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 987

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 056

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 025

1 385

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 603

1 573

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

796

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 595

1 223

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

5

382

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 657

1 703

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 166

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

0

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

74

1 413

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 182

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

497

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 510

2 095

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

254

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

2 173

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

222

927

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 562

2 634

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

379

745

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

388

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 745

1 597

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 896

1 154

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 806

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

6

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 260

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 441

2 028

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Štefan Novák
  Obžalovaný – František Szajko
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vzájomnej žalobe žalovaného o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o vylúčenie majetku zo súpisu Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.110,61 Eur sprísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6162,80 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8.923,98 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o nahradenie prejavu vôlu Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 1 857,80 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2.165,30 € s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .