Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Na súde pracuje 52 sudcov.

Pre súd evidujeme 49 162 pojednávaní a 109 722 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Barbora Sopková.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

735

3 045

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

686

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 930

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 419

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

495

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 616

2 204

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

418

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

302

786

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

403

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

636

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

682

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

255

536

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 689

2 363

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

2 309

1 729

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

711

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 659

2 254

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

34

13

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

152

344

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

1 071

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 072

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

394

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

2 050

1 936

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 873

1 810

JUDr. Roman Reištetter

sudca

2 252

1 575

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

146

694

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 881

1 761

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

3

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

506

1 968

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

68

892

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 982

2 360

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

701

393

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

12

2 295

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

1 212

1 198

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

3 140

3 023

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

539

902

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

74

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

551

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 151

1 801

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Trúsik

sudca

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 573

1 463

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 675

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

2 928

2 298

JUDr. Katarína Zdechovanová

sudkyňa

0

0

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

735

3 045

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

686

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 930

JUDr. Marián Blaha

sudca

138

1 181

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 419

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 606

805

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

495

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 615

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 756

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 616

2 204

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

418

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

302

786

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

403

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

636

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

682

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

255

536

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 689

2 363

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 310

1 803

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

428

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 515

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

2 309

1 729

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

711

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 659

2 254

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

34

13

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

345

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

0

0

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

975

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 231

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 126

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

152

344

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

1 071

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 072

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

214

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

566

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

61

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 242

1 730

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

394

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

828

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

2 056

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 055

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

2 050

1 936

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 873

1 810

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

782

JUDr. Roman Reištetter

sudca

2 252

1 575

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

146

694

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 881

1 761

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 163

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

3

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

506

1 968

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 125

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

68

892

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 982

2 360

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

701

393

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

12

2 295

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

1 212

1 198

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

3 140

3 023

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

539

902

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

74

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

551

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 151

1 801

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Trúsik

sudca

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 573

1 463

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 675

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

4

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 116

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

2 928

2 298

JUDr. Katarína Zdechovanová

sudkyňa

0

0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba o neúčinnosť právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 2314,09 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zmena opatrovníka Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o úpravu styku s maloletým Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie dohody rodičov o… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .