Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 35 sudcov.

Pre súd evidujeme 32 147 pojednávaní a 57 585 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421488861111
Fax:
+421488861191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Adriána Vašková
Tel. číslo:
048/8 860 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/8 861 135, 048/8 861 200, 048/8 861 134
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/8 861 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

525

1 644

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

541

1 041

JUDr. Marián Blaha

predseda

131

1 024

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

673

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

1 845

1 549

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

769

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

120

20

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

1 708

1 616

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

1 926

1 445

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

841

690

JUDr. Martin Kostúr

sudca

0

0

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

1 750

1 542

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

787

1 107

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

634

800

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 176

1 162

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 052

648

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

2 174

1 336

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

0

141

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 027

1 658

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

1 640

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

17

724

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 345

2 067

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

148

440

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 209

1 245

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 297

792

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 467

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 021

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

1 996

1 664

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

525

1 644

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

687

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

541

1 041

JUDr. Marián Blaha

predseda

131

1 024

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

201

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

673

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

128

60

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

599

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 677

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

571

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

1 845

1 549

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

648

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

769

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

120

20

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

1 708

1 616

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

1 926

1 445

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 481

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

841

690

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

0

0

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

1 750

1 542

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

365

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

1 040

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

1 299

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 161

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

167

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

596

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

787

1 107

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

0

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

846

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 885

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 057

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

634

800

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 176

1 162

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

781

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 052

648

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

2 174

1 336

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 167

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

0

141

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 176

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 027

1 658

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

0

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

1 640

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

17

724

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 345

2 067

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

148

440

JUDr. Michal Tagaj

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 209

1 245

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 297

792

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 467

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

4

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 021

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

1 996

1 664

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, PO+ úpravu práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PO+ úpravu práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 104,85 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, 2014,97,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, 450,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3197,80 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 630,53,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1397,17 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, 797,74 Eur s prísl Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti úverovej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .