Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 45 sudcov.

Pre súd evidujeme 40 286 pojednávaní a 79 206 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421488861111
Fax:
+421488861191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná
Tel. číslo:
048/8 860 222, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/8 861 135, 048/8 861 200, 048/8 861 134
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/8 861 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

576

2 088

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

776

1 379

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

850

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

243

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 242

1 760

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

0

438

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

257

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

746

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

220

244

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 192

1 997

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 262

1 775

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 215

1 171

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

313

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 188

1 884

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

850

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 211

1 616

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

247

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

960

1 293

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 544

1 517

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 549

1 132

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

5

301

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 616

1 687

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

0

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

3

1 233

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

317

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 469

2 051

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

194

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

2 105

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

231

905

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 553

2 584

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

346

716

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

297

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 705

1 562

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 838

1 098

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 803

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 417

2 004

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

576

2 088

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

688

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

776

1 379

JUDr. Marián Blaha

sudca

137

1 259

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

201

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

850

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

585

467

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

599

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

243

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 678

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

6

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

942

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 242

1 760

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

0

438

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

257

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

654

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

746

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

220

244

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 192

1 997

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 262

1 775

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

32

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

431

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 500

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 215

1 171

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

313

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 188

1 884

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

365

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

1 049

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 308

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 162

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

850

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

178

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

588

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

66

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 211

1 616

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

247

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

860

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 975

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 056

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

960

1 293

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 544

1 517

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

795

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 549

1 132

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

5

301

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 616

1 687

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 166

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

0

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

3

1 233

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 181

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

317

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 469

2 051

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

0

194

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

10

2 105

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

231

905

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 553

2 584

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

346

716

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

297

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 705

1 562

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 838

1 098

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 803

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

6

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 229

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 417

2 004

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Incidenčné spory
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Spoločnosť s ručením obmedzeným
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie sumy 1 579,87 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1424,27,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
  Sudca – JUDr. Peter Philadelphy
  Obžalovaný – Ján Kán
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie príspevku na výživu rozvedenej… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 8000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 112,29 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Spory vyvolané konkurzom + NO Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Banská Bystrica
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .