Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 01 Banská Bystrica

Na súde pracuje 66 sudcov.

Pre súd evidujeme 60 023 pojednávaní a 145 900 rozhodnutí.

Celkovo 18. najviac pokutovaný súd z 49 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 23. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Pracovisko pre upomínacie a exekučné konanie: Pevná sieť: 048/8861 559 E-mail: podatelnaOSBB-upomexekonanie@justice.sk Adresa: Okresný súd Banská Bystrica Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica Nahliadanie do súdneho spisu – účastníci konania, strany sporu a ich zástupcovia môžu nahliadnuť do spisu v priestoroch informačného centra súdu spravidla na základe vopred doručenej písomnej žiadosti (v listinnej alebo elektronickej podobe) alebo telefonickej žiadosti. Týmto nie je dotknuté ustanovenie § 195 Vyhlášky MS SR č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov. Nazeranie do súdneho spisu sa vykonáva na pracovisku, ak ide o súdny spis pridelený sudcovi, ktorý vykonáva funkciu sudcu na pracovisku. Nazeranie do súdneho spisu sa vykonáva v sídle súdu, ak ide o súdny spis pridelený sudcovi, ktorý vykonáva funkciu sudcu v sídle súdu. Informácie z obchodného registra vrátane potvrdení o konkurze, reštrukturalizácii a likvidácii sa poskytujú výlučne v sídle súdu.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Pracovisko pre upomínacie a exekučné konanie: Úradné hodiny: Pondelok 8:00 – 15:30 Utorok 8:00 – 15:30 Streda 8:00 – 15:30 Štvrtok 8:00 – 15:30 Piatok 8:00 – 15:30 Pevná sieť: 048/8861 476; 048/8861 554 E-mail: podatelnaOSBB-upomexekonanie@justice.sk Adresa: Okresný súd Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Predsedovia

Podpredseda súdu je JUDr. Ondrej Kekeňák, PhD. a sudca je JUDr. Tibor Gál.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

994

6 109

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

688

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

802

1 987

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

62

28

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 825

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

2 537

1 335

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

90

39

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

2

518

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

JUDr. Roman Dula

sudca

0

0

JUDr. Tibor Gál

sudca

41

30

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

83

36

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

3 077

2 537

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

412

855

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

414

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

637

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. PhD. Peter Hunák

sudca

0

2

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

42

44

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

854

681

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

314

1 072

JUDr. Matej Jakubčo

sudca

0

0

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

3 107

2 687

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

podpredseda

70

25

JUDr. Tadeáš Kertys

sudca

0

0

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

3 896

2 017

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

918

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

3 107

2 526

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

585

462

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

60

32

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

238

2 111

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 039

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

149

50

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

480

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

36

48

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

3 649

2 203

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

3 375

2 187

JUDr. Roman Reištetter

sudca

4 013

1 897

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

239

1 884

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

3 055

1 835

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

5

171

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

911

2 233

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

398

1 076

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

3 439

2 656

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

2 714

1 505

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

3 753

3 622

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

359

361

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 237

1 968

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

1

0

JUDr. Michal Trúsik

sudca

1

0

Mgr. Silvia Turzová

sudkyňa

1

196

JUDr. Juraj Vallo

sudca

3 137

1 761

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

4

1 677

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

37

22

JUDr. Katarína Zdechovanová

sudkyňa

0

45

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

3 422

2 624

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

1

113

JUDr. Katarína Šablová

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Šnajderová

podpredseda

2 471

616

Mgr. Viktória Špyrková

sudkyňa

125

42

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michala Lunterová Švandová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

772

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

994

6 109

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

688

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

802

1 987

JUDr. Marián Blaha

sudca

138

1 183

PhDr. JUDr. PhD. Silvio Boleček

sudca

62

28

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 825

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

2 537

1 335

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

90

39

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

2

518

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 616

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

JUDr. Roman Dula

sudca

0

0

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Tibor Gál

sudca

41

30

JUDr. Alica Gálová

sudkyňa

83

36

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 821

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

173

1 212

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

3 077

2 537

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

412

855

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

414

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

637

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. PhD. Peter Hunák

sudca

0

2

JUDr. Anna Hýseková

sudkyňa

42

44

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

854

681

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

314

1 072

JUDr. Matej Jakubčo

sudca

0

0

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

3 107

2 687

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 310

1 807

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

430

JUDr. PhD. Ondrej Kekeňák

podpredseda

70

25

JUDr. Tadeáš Kertys

sudca

0

0

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 524

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

3 896

2 017

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

918

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

3 107

2 526

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

585

462

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

344

JUDr. Elena Lámerová

sudkyňa

60

32

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

978

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 231

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 141

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

238

2 111

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

113

2 081

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 039

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

233

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

552

JUDr. Stanislava Nosková

sudkyňa

149

50

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

480

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 243

1 754

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

61

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

829

JUDr. Stanislava Padúchová

sudkyňa

36

48

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

2 072

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 055

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

3 649

2 203

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

3 375

2 187

JUDr. Peter Pulman

sudca

640

785

JUDr. Roman Reištetter

sudca

4 013

1 897

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

239

1 884

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

3 055

1 835

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 163

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

5

171

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

911

2 233

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

398

1 076

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

3 439

2 656

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

2 714

1 505

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

3 753

3 622

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

716

1 051

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

359

361

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 237

1 968

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

1

0

JUDr. Michal Trúsik

sudca

1

0

Mgr. Silvia Turzová

sudkyňa

1

196

JUDr. Juraj Vallo

sudca

3 137

1 761

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

4

1 677

Mgr. Miroslava Vaňová

sudkyňa

37

22

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 124

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

4

JUDr. Katarína Zdechovanová

sudkyňa

0

45

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

3 422

2 624

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

1

113

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

0

0

JUDr. Katarína Šablová

sudkyňa

0

0

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 126

JUDr. Eliška Šnajderová

podpredseda

2 471

616

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

12

2 579

Mgr. Viktória Špyrková

sudkyňa

125

42

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Michala Lunterová Švandová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

772

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 006,20 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, 466,42 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 10 597,50 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 091,47 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 140,54 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 097,50 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 015,83 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, 1 950,00 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti skončenia… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 4571,21 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .