Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Na súde pracuje 28 sudcov.

Pre súd evidujeme 30 213 pojednávaní a 55 233 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421488861111
Fax:
+421488861191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Adriána Vašková
Tel. číslo:
048/8 860 350, 0905 482 924

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
048/8 861 135, 048/8 861 200, 048/8 861 134
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
048/8 861 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Marián Blaha a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

506

1 495

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

471

973

JUDr. Marián Blaha

predseda

129

968

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

17

5

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

1 702

1 510

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

908

760

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

1 595

1 516

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

1 836

1 358

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

781

631

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

1 656

1 390

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

730

1 063

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

612

740

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 075

1 062

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

769

JUDr. Roman Reištetter

sudca

941

570

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

2 041

1 200

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 899

1 544

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

9

1 568

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

3

714

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 216

1 952

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

81

342

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 057

1 185

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 176

716

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

955

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

1 894

1 561

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

506

1 495

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

687

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

471

973

JUDr. Marián Blaha

predseda

129

968

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

201

JUDr. Eva Bomborová

pravdepodobne VSÚ

0

672

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

17

5

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

599

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 676

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

536

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

1 702

1 510

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

647

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

908

760

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

1 595

1 516

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

1 836

1 358

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

31

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 460

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

781

631

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

1 656

1 390

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

363

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

1 033

Mgr. Andrej Maukš

pravdepodobne VSÚ

0

1 288

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 161

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

0

0

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

165

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

597

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

65

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

730

1 063

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

839

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 875

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 058

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

612

740

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 075

1 062

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

769

JUDr. Roman Reištetter

sudca

941

570

JUDr. Dominika Rejdovianová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Pavel Rohárik

sudca

2 041

1 200

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 171

Mgr. Stanislava Salajová

pravdepodobne VSÚ

0

137

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 174

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

1 899

1 544

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

9

1 568

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

3

714

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 216

1 952

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

81

342

JUDr. Michal Tagaj

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 057

1 185

JUDr. Juraj Vallo

sudca

1 176

716

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

pravdepodobne VSÚ

0

1 409

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

4

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

955

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

1 894

1 561

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 104,85 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, 460 680,79 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností rodičov k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv a… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .