Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 50 sudcov.

Pre súd evidujeme 47 439 pojednávaní a 101 402 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

669

2 596

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

659

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 790

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 278

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

371

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 535

2 029

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

297

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

274

658

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

394

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

622

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

644

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

247

438

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 608

2 136

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 912

1 608

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

630

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 542

2 072

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

90

49

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

700

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

848

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 242

1 668

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

372

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 663

1 793

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 803

1 648

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 763

1 469

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

89

595

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 834

1 640

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

3

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

415

1 830

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

782

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 883

2 165

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

211

334

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

11

2 163

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

835

1 129

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 904

2 767

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

530

806

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

538

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 019

1 658

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 332

1 319

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 642

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

2 788

2 083

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

669

2 596

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

659

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 790

JUDr. Marián Blaha

sudca

138

1 153

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

177

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 278

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 245

682

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

371

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 560

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 559

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 535

2 029

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

297

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

274

658

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

394

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

622

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

644

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

247

438

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 608

2 136

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 310

1 746

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

414

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 465

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 912

1 608

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

630

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 542

2 072

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

341

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

920

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 199

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 079

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

90

49

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

700

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

848

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

198

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

562

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

58

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 242

1 668

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

372

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

804

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 986

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

977

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 663

1 793

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 803

1 648

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

763

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 763

1 469

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

89

595

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 834

1 640

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 108

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

3

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

415

1 830

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 096

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

782

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 883

2 165

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

211

334

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

11

2 163

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

835

1 129

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 904

2 767

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

530

806

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

538

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 019

1 658

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 332

1 319

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 642

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

3

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 098

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

2 788

2 083

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 819,67 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.578,90 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 858,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 682,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3603,22 € Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie pravosti popretých… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranu práv z ochranných… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, obžaloba Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .