Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 55 sudcov.

Pre súd evidujeme 45 648 pojednávaní a 94 088 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Spurná

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

609

2 362

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 505

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 191

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

266

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 430

1 932

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

131

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

121

548

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

368

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

645

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

240

348

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 406

1 994

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 608

1 433

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

489

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 388

1 891

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

23

15

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

271

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 026

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 217

1 655

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

327

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 366

1 577

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 712

1 555

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 687

1 400

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

24

531

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 777

1 587

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

233

1 706

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

645

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 694

2 036

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

8

273

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

11

2 105

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

543

1 004

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 676

2 607

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

448

721

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

532

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 921

1 566

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 115

1 194

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 638

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 610

1 969

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

609

2 362

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

659

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 505

JUDr. Marián Blaha

sudca

137

1 153

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

177

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 191

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

896

558

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

266

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 560

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

0

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 264

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 430

1 932

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

131

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

sudkyňa

121

548

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

368

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

622

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

645

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

240

348

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 406

1 994

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 310

1 737

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

27

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

413

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 446

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

6

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 608

1 433

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

489

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 388

1 891

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

341

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

919

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 199

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 078

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

23

15

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

271

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 026

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

176

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

567

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

58

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 217

1 655

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

327

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

803

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

1 894

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

979

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 366

1 577

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 712

1 555

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

758

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 687

1 400

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

24

531

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 777

1 587

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 108

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

2

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

233

1 706

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 091

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

0

645

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 694

2 036

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

8

273

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

11

2 105

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

543

1 004

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

16

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 676

2 607

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

448

721

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

532

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

2 921

1 566

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 115

1 194

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 638

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

3

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 086

JUDr. Libuša Záthurecká

podpredseda

2 610

1 969

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, 29 939,56 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody vo výške 10… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 39 549,- Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, 3 649,52 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, žaloba na ochranu osobnosti Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 67606,25 EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, porušovanie práv k OZ… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, odporovateľnosť právnych úkonov Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, 972,88 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .