Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 974 87 Banská Bystrica

Na súde pracuje 55 sudcov.

Pre súd evidujeme 53 405 pojednávaní a 127 665 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
974 87 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
Pracovisko pre upomínacie a exekučné konanie: Pevná sieť: 048/8861 559 E-mail: podatelnaOSBB-upomexekonanie@justice.sk Adresa: Okresný súd Banská Bystrica Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
Pracovisko pre upomínacie a exekučné konanie: Úradné hodiny: Pondelok 8:00 – 15:30 Utorok 8:00 – 15:30 Streda 8:00 – 15:30 Štvrtok 8:00 – 15:30 Piatok 8:00 – 15:30 Pevná sieť: 048/8861 476; 048/8861 554 E-mail: podatelnaOSBB-upomexekonanie@justice.sk Adresa: Okresný súd Banská Bystrica, Zvolenská cesta 14 974 05 Banská Bystrica
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Daniel Ivanko, PhD..

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

874

4 042

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

688

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

798

1 968

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 601

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

516

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

JUDr. Roman Dula

sudca

0

0

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

110

731

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 810

2 383

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

318

803

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

409

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

636

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

682

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

277

638

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 912

2 546

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

3 267

1 866

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

824

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 847

2 427

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

233

165

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

215

1 409

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

54

1 341

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 049

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

445

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

2 997

2 054

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

3 038

1 993

JUDr. Roman Reištetter

sudca

3 392

1 685

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

216

1 381

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 985

1 797

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

5

93

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

708

2 111

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

199

1 016

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

3 203

2 519

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

2 103

1 270

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

3 417

3 330

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

619

954

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

41

276

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 222

1 948

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Trúsik

sudca

1

0

Mgr. Silvia Turzová

sudkyňa

0

99

JUDr. Juraj Vallo

sudca

3 024

1 674

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 676

JUDr. Katarína Zdechovanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

3 155

2 501

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

0

87

JUDr. Eliška Šnajderová

podpredseda

1 840

506

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

12

2 471

Mgr. Viktória Špyrková

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

681

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

874

4 042

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

688

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

798

1 968

JUDr. Marián Blaha

sudca

138

1 183

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 601

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

2 093

1 106

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

516

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 616

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

JUDr. Roman Dula

sudca

0

0

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 829

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

110

731

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 810

2 383

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

318

803

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

409

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

636

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

682

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

277

638

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 912

2 546

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 310

1 806

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

430

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 517

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

3 267

1 866

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

824

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 847

2 427

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

233

165

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

344

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

977

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 231

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 128

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

215

1 409

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

54

1 341

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 049

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

224

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

555

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

445

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 242

1 736

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

61

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

829

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

2 061

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 055

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

2 997

2 054

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

3 038

1 993

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

784

JUDr. Roman Reištetter

sudca

3 392

1 685

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

216

1 381

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 985

1 797

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 163

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

5

93

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

708

2 111

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

199

1 016

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

3 203

2 519

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Barbora Sopková

sudkyňa

2 103

1 270

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

3 417

3 330

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

619

954

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

41

276

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 222

1 948

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Trúsik

sudca

1

0

Mgr. Silvia Turzová

sudkyňa

0

99

JUDr. Juraj Vallo

sudca

3 024

1 674

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 676

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 122

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

4

JUDr. Katarína Zdechovanová

sudkyňa

0

0

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

3 155

2 501

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

JUDr. Mária Ďuricová

sudkyňa

0

87

JUDr. PhD. Martin Ľupták

sudca

0

0

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 126

JUDr. Eliška Šnajderová

podpredseda

1 840

506

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

12

2 471

Mgr. Viktória Špyrková

sudkyňa

0

0

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

681

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1.242,- EUR s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1.578,90 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 858,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 690,-- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o 16 342,96 Eur s prísl -… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 335,15 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3 953,76 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3475,2 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .