Okresný súd Banská Bystrica Skuteckého 28, 975 59 Banská Bystrica

Na súde pracuje 50 sudcov.

Pre súd evidujeme 47 502 pojednávaní a 104 422 rozhodnutí.

Celkovo 23. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 30 262€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 24. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 11,5 mesiaca

Celkovo 17. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 15,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 14,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 13,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 12,5 mesiaca

Celkovo 12. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 3,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 3,8 mesiaca

Celkovo 26. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 3,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 3,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,5 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
JUDr. Mgr. Nina Uhrovičová

Adresa

Okresný súd Banská Bystrica
Skuteckého 28
975 59 Banská Bystrica
Slovenská republika

Informačné centrum

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 13:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 13:00

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Pavel Rohárik a podpredseda je JUDr. Štefan Novák.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

688

2 915

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

686

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 883

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 326

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

419

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 558

2 098

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

338

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

302

711

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

402

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

636

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

682

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

249

481

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 636

2 253

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 963

1 679

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

663

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 562

2 129

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

109

97

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

884

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 201

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 242

1 715

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

386

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 697

1 866

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 812

1 711

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 798

1 519

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

108

637

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 854

1 706

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

3

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

428

1 889

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

1

847

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 922

2 268

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

248

354

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

11

2 232

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

878

1 182

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 956

2 886

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

539

857

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

544

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 093

1 728

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 369

1 391

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 673

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

2 823

2 175

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Zuzana Antalová

sudkyňa

688

2 915

JUDr. Ján Auxt

sudca

0

0

JUDr. Richard Bejda

sudca

175

686

JUDr. Eva Benčová

sudkyňa

797

1 883

JUDr. Marián Blaha

sudca

138

1 180

JUDr. Teodor Bombor

pravdepodobne VSÚ

0

185

JUDr. Eva Bomborová

sudkyňa

0

1 326

JUDr. Jozef Botka

sudca

0

0

JUDr. Michaela Čierťaská

pravdepodobne VSÚ

0

39

Mgr. Tatiana Cimermanová

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Eva Cvengová

sudkyňa

1 305

741

JUDr. Eva Cvengová, ml.

sudkyňa

0

0

Mgr. Eva Detvaiová

pravdepodobne VSÚ

0

598

Ing. Mgr. Zuzana Dinková

sudkyňa

0

419

Mgr. Jana Diškanová

sudkyňa

1 418

1 615

Mgr. Zoja Dobrovičová

pravdepodobne VSÚ

0

3

JUDr. Jana Dubovcová

sudkyňa

0

4

Zdenka Foltinová

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Beáta Hadvičáková

pravdepodobne VSÚ

0

1 691

JUDr. Katarína Holečková

sudkyňa

2 558

2 098

JUDr. Martina Holecová

sudkyňa

1

338

Mgr. Petra Homolová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Darina Hradská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Miroslava Hudecová

podpredseda

302

711

Mgr. Vladimír Hudzík

sudca

0

402

Mgr. Vlasta Huljaková

sudkyňa

471

636

JUDr. Peter Hulla

sudca

0

0

JUDr. Daniel Ivanko

sudca

853

682

JUDr. PhD. Daniel Ivanko

podpredseda

249

481

JUDr. Jarmila Jánošová

sudkyňa

2 636

2 253

Renáta Jasovská

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ján Jurek

sudca

0

0

Mgr. Miriam Kamenská

sudkyňa

2 310

1 801

Zuzana Kánová

pravdepodobne VSÚ

0

28

Mgr. Roman Karkalík

pravdepodobne VSÚ

0

427

Mgr. Anna Ľuptáková Klimová

pravdepodobne VSÚ

0

2 514

Beáta Kohútová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Eva Korbeľová

sudkyňa

1 963

1 679

Anna Kostková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Martin Kostúr

sudca

1

663

JUDr. Mária Kováčiková

sudkyňa

2 562

2 129

Mgr. Soňa Kováčová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zuzana Krajčovicová

sudkyňa

0

1

JUDr. Zuzana Krajčovičová

sudkyňa

0

0

Mgr. Michaela Kútiková

pravdepodobne VSÚ

0

345

JUDr. Štefan Novák M

podpredseda

0

0

Mgr. Adriána Magdolenová

pravdepodobne VSÚ

0

975

Mgr. Andrej Maukš

neznámy pracovník

0

1 231

Mgr. Martina Mečiarová

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Eva Mihálechová

sudkyňa

655

1 126

JUDr. Ľubica Mojžišová

sudkyňa

109

97

JUDr. Katarína Kochan Morová

sudkyňa

0

884

JUDr. Katarína Morová

sudkyňa

1

1 201

JUDr. Lenka Mravcová

pravdepodobne VSÚ

0

211

PhDr. Mgr. Anna Muchová

pravdepodobne VSÚ

0

570

Mgr. Zuzana Nárožná

pravdepodobne VSÚ

0

61

JUDr. Štefan Novák

podpredseda

1 242

1 715

JUDr. Svetlana Novysedláková

sudkyňa

0

386

JUDr. Ama Odalošová

sudkyňa

1 077

827

JUDr. Alena Petreásová

pravdepodobne VSÚ

0

2 055

Mgr. Diana Petrová

pravdepodobne VSÚ

0

1 055

JUDr. Peter Philadelphy

sudca

1 697

1 866

JUDr. Anna Pikulová

sudkyňa

2 812

1 711

JUDr. Peter Pulman

sudca

641

780

JUDr. Roman Reištetter

sudca

1 798

1 519

JUDr. Dominika Rejdovianová

sudkyňa

108

637

JUDr. Pavel Rohárik

predseda

2 854

1 706

Mgr. Tomáš Rudáš

pravdepodobne VSÚ

0

1 163

JUDr. Mgr. Martina Rusnáková

sudkyňa

3

1

Mgr. Stanislava Salajová

sudkyňa

428

1 889

JUDr. Alena Šalkovská

pravdepodobne VSÚ

0

1 125

JUDr. Eva Segečová

sudkyňa

1

847

JUDr. Gabriel Slobodník

sudca

2 922

2 268

Mgr. Matúš Slobodník

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Eliška Šnajderová

sudkyňa

248

354

JUDr. Iveta Šnapková

sudkyňa

11

2 232

JUDr. Barbora Sopková

podpredseda

878

1 182

Mgr. Anna Spišiaková

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Ingrid Steinsdorferová

sudkyňa

2 956

2 886

Mgr. Radoslava Strhárska

sudca

539

857

JUDr. Veronika Šuchová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ing. PhD. Soňa Sura

sudca

0

0

JUDr. Katarína Švecová

sudkyňa

4

544

JUDr. Michal Tagaj

neznámy pracovník

0

1

JUDr. Pavol Tomáš

sudca

3 093

1 728

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

sudkyňa

0

2

JUDr. Dorota Topoľančíková

sudkyňa

0

0

JUDr. Juraj Vallo

sudca

2 369

1 391

Mgr. Dominika Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

5

JUDr. Dominika Vavreková

sudkyňa

0

1 673

JUDr. Jana Víznerová

sudkyňa

0

3

JUDr. Beata Vrťová

sudkyňa

11

1 113

JUDr. Libuša Záthurecká

sudca

2 823

2 175

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Obchodné spoločnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, 185 195,59,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 40.357,79 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, ochranná známka + nekalá… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, 12245,49 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, 466,42 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, 590,20 Eur s príslušenstvom Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .