JUDr. Beáta Svediaková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 3 470 pojednávaní a 2 004 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 10
 • Prieťahy pred pridelením veci – 6

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1465 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 16 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 24 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 201 – 223. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 16.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 289
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 194

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 331,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 229 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 161 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 70,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 233,3% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 10
 • Prieťahy pred pridelením veci – 6

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1046 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 19 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 367 – 389. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 14 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 216
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 148

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,4%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 345 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 560 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 215 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 38,4% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 102,8% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 7 a prieťahy pred pridelením veci 5.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 623 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 168 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 67,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 107
 • Počet potvrdených odvolaní – 72

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 395 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 447 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 237 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 49,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 118% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 17,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 545 – 555. mieste. Za kvalitu získal 8,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – 1
 • 2011 – 1

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spoluvlastníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Odmietajúce podanie
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie existencie a poradia… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 20.000 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zriadenie vecného bremena… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 160,12 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o neplatnosť závetu a listiny… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.446,63 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2.834,44 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 6.512,03 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zriadenie vecného bremena Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zapretie otcovstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 930 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.