JUDr. Sylvia Szabadošová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 4 683 pojednávaní a 3 586 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Psychológ Mgr. Ivo Szabadoš, ÚVV Prešov.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

 • Psychológ Mgr. Ivo Szabadoš, ÚVV Prešov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1474 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 151 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 80,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 218
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 176

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 266,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 324 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 148 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 45,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 123% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1050 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 110 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 286 – 303. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 139
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 114

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 304 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 347 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 100 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 28,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 76,1% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 619 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 221 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 86,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 76
 • Počet potvrdených odvolaní – 66

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,7%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 150 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 189 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 42 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 21,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 102,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 30,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 30 – 32. mieste. Za kvalitu získal 12,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 18 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 7
 • 2012 – 10
 • 2011 – 2; 2012 – 10; 2013 – 7
 • 2011 – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Opatrovníctvo
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, o rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh o rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zverenie do náhradnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu výkonu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, o obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zvýšenie výživného pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o povolenie uzavrieť… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.