Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 01 Prešov

Na súde pracuje 46 sudcov.

Pre súd evidujeme 19 029 pojednávaní a 24 334 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:
051/8 880 111
Fax:
051/8 880 192, 051/8 880 282

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová
Tel. číslo:
0905 515 872, 051/8 880 225

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 01 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0518 880 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0518 880 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

263

702

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

448

617

JUDr. Martin Baran

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

787

988

JUDr. Branislav Breza

sudca

587

1 011

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

280

111

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

533

906

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

279

86

JUDr. Peter Farkaš

sudca

266

88

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

485

970

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

172

42

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

344

564

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

71

62

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

645

871

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

50

52

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

807

JUDr. Marek Kohút

sudca

178

175

Mgr. Miloš Kolek

sudca

280

353

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

57

9

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

237

503

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

537

711

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

3

0

JUDr. Vladimír Monok

sudca

164

54

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

773

1 031

JUDr. Mariana Muránska

sudca

675

994

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

814

1 012

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

165

89

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

198

75

JUDr. Peter Šamo

sudca

729

674

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

537

960

JUDr. Jozef Škrab

sudca

951

728

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

664

763

JUDr. Marián Sninský

sudca

0

0

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

606

1 107

JUDr. Peter Straka

sudca

659

1 072

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

163

67

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

572

775

JUDr. Roman Tóth

sudca

845

878

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

554

970

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

38

3

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

807

1 050

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

753

1 005

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

263

702

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

448

617

JUDr. Martin Baran

sudca

0

0

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

787

988

JUDr. Branislav Breza

sudca

587

1 011

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

280

111

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

533

906

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

349

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

279

86

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

266

88

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

485

970

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

172

42

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

344

564

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

71

62

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

645

871

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

807

JUDr. Marek Kohút

sudca

178

175

Mgr. Miloš Kolek

sudca

280

353

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

57

9

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

237

503

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

228

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

26

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

537

711

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

3

0

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Monok

sudca

164

54

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

78

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

773

1 031

JUDr. Mariana Muránska

sudca

675

994

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

165

89

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

198

75

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

729

674

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

575

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

537

960

JUDr. Jozef Škrab

sudca

951

728

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

664

763

JUDr. Marián Sninský

sudca

0

0

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

606

1 107

JUDr. Peter Straka

sudca

659

1 072

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

163

67

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

572

775

JUDr. Roman Tóth

sudca

845

878

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

554

970

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

38

3

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

807

1 050

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

753

1 005

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Zrušené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 3155,41 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 8.912,79 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.21008451/2015 zo dňa 16.10.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – Mgr. Magdaléna Želinská
  Navrhovateľ – Hydina SK s.r.o.
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR
 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, výživné Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, odvol.prok.a obž.,§ 148 ods.1 T.z. a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Emil Dubňanský
  Obžalovaný – Branislav Murín
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 2.155,14 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 15.818,- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 305 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie neplatnosti kúpnej zmluvy Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

 1. Doklady o rozvode a notárske čestné vyhlásenia pre

  Doklady o rozvode a notárske čestné vyhlásenia pre Slovákov v cudzine už overuje krajský súd 
 2. Žitňanská vymieňa sudcov - domov.sme.sk

  Krajský súd Prešov Igor Burger, Krajský súd Trenčín Jozef Kutiš, Krajský súd Žilina Juraj Krupa, Okresný súd Banská Bystrica Ľubomír Bušík 
 3. Sudca zo Starej Ľubovne sa vyhol disciplinárnemu trestu

  Krajský súd Prešov – pozn. red.) spis na rozhodnutie o väzbe najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím predĺženej lehoty väzby 
 4. Obvineného z ozbrojenej lúpeže pustili na slobodu, sudca

  Krajský súd Prešov – pozn. red.) spis na rozhodnutie o väzbe najneskôr päť pracovných dní pred uplynutím predĺženej lehoty väzby 
 5. Žitňanská začala s odvolávaním šéfov súdov | Ekonomika

  Krajský súd Prešov; Krajský súd Trenčín; Krajský súd Žilina; Okresný súd Banská Bystrica; Okresný súd Bratislava III; Okresný súd Čadca 
 6. Riaditeľku, ktorá vydierala učiteľky, poslal súd do väzby

  Prešovčanka sa cíti sa nevinná a z celej kauzy neprávom obvinená. ... Riaditeľku, ktorá vydierala učiteľky, poslal súd do väzby Prešovčanka sa cíti sa 
 7. Súdna rada má nových členov, Š. Harabin stratil väčšinu

  Najbližších päť rokov sa na vymenúvaní či odvolávaní sudcov ako aj predsedu a podpredsedu Najvyššieho súdu SR budú podieľať Ján Vanko (Krajský súd 

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .