Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 01 Prešov

Na súde pracuje 53 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 503 pojednávaní a 40 488 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 01 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

843

1 127

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 265

1 300

JUDr. Martin Baran

sudca

503

309

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 433

1 714

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 402

1 621

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 121

1 486

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

709

239

JUDr. Peter Farkaš

sudca

673

248

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 051

1 551

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

730

170

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

286

206

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

818

920

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

600

626

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

445

90

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 349

1 534

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

449

386

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

417

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

859

JUDr. Marek Kohút

sudca

722

626

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 004

930

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

592

725

JUDr. Karol Krochta

sudca

398

292

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Marián Mačura

sudca

149

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

834

900

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

249

36

JUDr. Vladimír Monok

sudca

438

147

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 036

1 262

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 454

1 650

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

1 418

1 358

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

498

209

JUDr. Andrej Radomský

sudca

305

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

680

231

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

820

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 121

1 561

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

895

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 115

1 162

JUDr. Marián Sninský

sudca

444

110

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 274

1 735

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 586

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

566

125

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 060

1 131

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 099

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 156

1 622

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

781

625

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 146

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 429

1 536

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

843

1 127

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 265

1 300

JUDr. Martin Baran

sudca

503

309

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 433

1 714

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 402

1 621

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

457

202

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 121

1 486

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

361

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

709

239

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

673

248

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 051

1 551

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

730

170

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

286

206

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

818

920

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

600

626

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

445

90

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 349

1 534

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

449

386

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

417

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

859

JUDr. Marek Kohút

sudca

722

626

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 004

930

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

459

413

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

592

725

JUDr. Karol Krochta

sudca

398

292

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

25

JUDr. MBA Rastislav Varga M

sudca

0

0

JUDr. Marián Mačura

sudca

149

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

834

900

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

249

36

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Monok

sudca

438

147

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

81

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 036

1 262

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 454

1 650

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

498

209

JUDr. Andrej Radomský

sudca

305

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

680

231

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

820

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

600

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 121

1 561

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

895

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 115

1 162

JUDr. Marián Sninský

sudca

444

110

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 274

1 735

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 586

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

566

125

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 060

1 131

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 099

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 156

1 622

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

781

625

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 146

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 429

1 536

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, pres.rozh.č.100927730 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100927503/2019 z… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100837903/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100838425/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.100838131/2019 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, sťaž.obv.,§ 200 ods.1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, žaloba proti neoprávnenému… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.18958-3/2018-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.101548586/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .