Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 01 Prešov

Na súde pracuje 47 sudcov.

Pre súd evidujeme 21 911 pojednávaní a 27 638 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:
051/8 880 111
Fax:
051/8 880 192, 051/8 880 282

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová
Tel. číslo:
0905 515 872, 051/8 880 225

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 01 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0518 880 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0518 880 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

325

737

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

556

750

JUDr. Martin Baran

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

910

1 207

JUDr. Branislav Breza

sudca

689

1 137

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

343

133

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

622

1 022

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

335

112

JUDr. Peter Farkaš

sudca

325

108

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

565

1 100

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

243

71

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

0

0

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

344

582

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

151

166

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

741

1 016

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

6

0

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

68

66

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

846

JUDr. Marek Kohút

sudca

229

233

Mgr. Miloš Kolek

sudca

391

464

JUDr. Marek Koščo

sudca

128

83

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

274

554

JUDr. Karol Krochta

sudca

0

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

571

765

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

3

0

JUDr. Vladimír Monok

sudca

195

68

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

847

1 123

JUDr. Mariana Muránska

sudca

795

1 124

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

890

1 078

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

206

106

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

273

103

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

632

1 101

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 109

796

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

721

848

JUDr. Marián Sninský

sudca

0

0

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

691

1 239

JUDr. Peter Straka

sudca

789

1 266

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

207

80

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

617

868

JUDr. Roman Tóth

sudca

924

1 007

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

665

1 153

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

133

81

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

851

1 127

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

841

1 105

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

325

737

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

556

750

JUDr. Martin Baran

sudca

0

0

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

910

1 207

JUDr. Branislav Breza

sudca

689

1 137

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

343

133

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

622

1 022

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

355

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

335

112

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

325

108

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

565

1 100

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

243

71

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

0

0

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

344

582

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

151

166

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

741

1 016

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

6

0

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

846

JUDr. Marek Kohút

sudca

229

233

Mgr. Miloš Kolek

sudca

391

464

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

128

83

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

274

554

JUDr. Karol Krochta

sudca

0

0

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

232

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

26

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

571

765

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

3

0

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Monok

sudca

195

68

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

80

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

847

1 123

JUDr. Mariana Muránska

sudca

795

1 124

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

206

106

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

273

103

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

770

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

591

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

632

1 101

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 109

796

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

721

848

JUDr. Marián Sninský

sudca

0

0

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

691

1 239

JUDr. Peter Straka

sudca

789

1 266

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

207

80

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

617

868

JUDr. Roman Tóth

sudca

924

1 007

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

665

1 153

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

133

81

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

851

1 127

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

841

1 105

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Rodina a mládež
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, žiad.o prepust.z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Peter Tobiaš
  Obžalovaný – Marián Bilišňanský
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, žiad.o prepust.z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Peter Tobiaš
  Obžalovaný – Marián Bilišňanský
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, o náhradu škody o zaplatenie 8366,19 eur… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zapl. nemajet. ujmy a určenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 4 500,-- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, neplatnosť výpovede-medzitýmny rozsudok Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 666,72 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 218,08,-Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.668,06 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .