Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 01 Prešov

Na súde pracuje 44 sudcov.

Pre súd evidujeme 28 149 pojednávaní a 34 947 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:
051/8 880 111
Fax:
051/8 880 192, 051/8 880 282

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová
Tel. číslo:
0905 515 872, 051/8 880 225

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 01 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0518 880 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0518 880 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

501

963

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

836

1 072

JUDr. Martin Baran

sudca

64

11

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 113

1 504

JUDr. Branislav Breza

sudca

893

1 416

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

827

1 310

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

466

177

JUDr. Peter Farkaš

sudca

446

169

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

727

1 358

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

389

127

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

49

67

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

461

696

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

315

383

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

56

24

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

970

1 334

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

140

122

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

273

240

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

891

JUDr. Marek Kohút

sudca

365

422

Mgr. Miloš Kolek

sudca

625

743

JUDr. Marek Koščo

sudca

332

261

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

341

662

JUDr. Karol Krochta

sudca

55

17

JUDr. MBA Rastislav Varga M

sudca

0

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

636

870

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

3

0

JUDr. Vladimír Monok

sudca

311

118

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

902

1 236

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 032

1 454

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

1 087

1 201

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

313

149

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

414

155

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

818

1 394

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

831

1 067

JUDr. Marián Sninský

sudca

67

23

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

913

1 545

JUDr. Peter Straka

sudca

974

1 531

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

286

104

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

755

1 024

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

826

1 470

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

410

353

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 098

1 342

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

501

963

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

836

1 072

JUDr. Martin Baran

sudca

64

11

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 113

1 504

JUDr. Branislav Breza

sudca

893

1 416

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

455

203

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

827

1 310

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

366

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

466

177

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

446

169

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

727

1 358

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

389

127

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

49

67

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

461

696

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

315

383

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

56

24

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

970

1 334

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

140

122

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

891

JUDr. Marek Kohút

sudca

365

422

Mgr. Miloš Kolek

sudca

625

743

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

332

261

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

341

662

JUDr. Karol Krochta

sudca

55

17

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

235

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

28

JUDr. MBA Rastislav Varga M

sudca

0

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

636

870

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

3

0

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Monok

sudca

311

118

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

83

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

902

1 236

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 032

1 454

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

313

149

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

414

155

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

853

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

623

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

818

1 394

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

941

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

831

1 067

JUDr. Marián Sninský

sudca

67

23

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

913

1 545

JUDr. Peter Straka

sudca

974

1 531

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

286

104

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

755

1 024

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 161

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

826

1 470

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

410

353

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 221

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 098

1 342

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Hospodárske trestné činy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Život a zdravie
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.OU-PO-OVBP2-2018/20575/54402/ŠSS-KK zo… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Ingrid Kalináková
  Navrhovateľ – Ľubica Kavuľová
  Odporca – Okresný úrad Prešov- odbor výstavby a bytovej politiky
 2. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Ingrid Kalináková
  Navrhovateľ – Paed.Dr. Ján Guľvas
  Odporca – Ústredie práce, soc. vecí a rodiny Bratislava
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.-starob.dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Ingrid Kalináková
  Navrhovateľ – Milan Chudík
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 256 910,60 eur s prísl.-o… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.24103-3/2017-BA zo dňa 16.10.2017 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Ingrid Kalináková
  Navrhovateľ – Krzysztof Waclaw Kmieč
  Odporca – Sociálna poisťovňa - ústredie
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.26605-3/2018-BA z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Ingrid Kalináková
  Navrhovateľ – MUDr. Miloš Mika
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozh.č.30967-2/2018-BA z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Ingrid Kalináková
  Navrhovateľ – Petra Dražinská
  Odporca – Sociálna poisťovňa, ústredie
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, Správna žaloba v sociálnych veciach - o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Ingrid Kalináková
  Navrhovateľ – MUDr. Mária MUDr. Mária Popovcová
  Odporca – Sociálna poisťovňa
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhna vydanie PR na sumu1.500,00 €ur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .