Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 42 Prešov

Na súde pracuje 65 sudcov.

Pre súd evidujeme 41 705 pojednávaní a 51 707 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 42 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Sudca súdu je JUDr. Jaroslav Bugeľ a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

1 223

1 489

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 732

1 669

JUDr. Martin Baran

sudca

1 049

707

JUDr. Lucia Bašistová

sudkyňa

53

0

JUDr. Zuzana Biščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

2 020

2 144

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 953

2 022

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

468

220

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 502

1 888

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

1 096

378

JUDr. Tomáš Dulina

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

1 042

358

JUDr. Michaela Feľbabová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 419

1 951

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

1 274

305

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

365

69

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

873

540

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

916

1 073

JUDr. Jana Jančíková

sudkyňa

68

0

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

996

1 014

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

1 074

291

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 830

1 843

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

961

795

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

882

JUDr. Marek Kohút

sudca

1 098

1 027

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 199

1 153

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

948

887

JUDr. Karol Krochta

sudca

848

629

JUDr. Katarína Krochtová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Roman Lajoš

sudca

0

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

1 227

1 044

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

743

177

JUDr. Peter Molitoris

sudca

0

0

doc. JUDr. PhD. Peter Molitoris

sudca

304

65

JUDr. Vladimír Monok

sudca

733

286

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Žaneta Motyková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 248

1 407

JUDr. Mariana Muránska

sudca

2 004

2 085

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

2 119

1 838

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

Mgr. Lucia Pavlíková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

528

231

JUDr. Andrej Radomský

sudca

875

266

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

989

354

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 549

1 901

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 247

1 236

JUDr. Marián Sninský

sudca

993

256

JUDr. Peter Straka

sudca

1 098

1 639

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

1 101

170

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 696

1 486

JUDr. Roman Tóth

sudca

975

1 131

JUDr. Eduard Valenčin

sudca

148

11

JUDr. PhD. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 612

2 063

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

1 333

1 086

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 810

1 864

JUDr. Peter Šamo

sudca

791

852

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 150

932

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 887

2 201

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 160

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

1 223

1 489

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 732

1 669

JUDr. Martin Baran

sudca

1 049

707

JUDr. Lucia Bašistová

sudkyňa

53

0

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Zuzana Biščáková

sudkyňa

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

2 020

2 144

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 953

2 022

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

468

220

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 502

1 888

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

369

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

1 096

378

JUDr. Tomáš Dulina

hosťujúci sudca

0

0

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

1 042

358

JUDr. Michaela Feľbabová

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 419

1 951

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

1 274

305

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

365

69

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

873

540

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

916

1 073

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Jana Jančíková

sudkyňa

68

0

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

996

1 014

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

1 074

291

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 830

1 843

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

961

795

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

465

451

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

882

JUDr. Marek Kohút

sudca

1 098

1 027

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 199

1 153

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

948

887

JUDr. Marek Koščo

sudca

460

437

JUDr. Karol Krochta

sudca

848

629

JUDr. Katarína Krochtová

sudkyňa

0

0

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Roman Lajoš

sudca

0

0

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

25

JUDr. MBA Rastislav Varga M

sudca

0

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

1 227

1 044

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

743

177

JUDr. Marián Mačura

sudca

275

0

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Peter Molitoris

sudca

0

0

doc. JUDr. PhD. Peter Molitoris

sudca

304

65

JUDr. Vladimír Monok

sudca

733

286

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Žaneta Motyková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

84

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 248

1 407

JUDr. Mariana Muránska

sudca

2 004

2 085

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

Mgr. Lucia Pavlíková

hosťujúca sudkyňa

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

528

231

JUDr. Andrej Radomský

sudca

875

266

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

989

354

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 549

1 901

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 247

1 236

JUDr. Marián Sninský

sudca

993

256

JUDr. Peter Straka

sudca

1 098

1 639

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

1 101

170

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 696

1 486

JUDr. Roman Tóth

sudca

975

1 131

JUDr. Eduard Valenčin

sudca

148

11

JUDr. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. PhD. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 612

2 063

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

1 333

1 086

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 810

1 864

JUDr. Peter Šamo

sudca

791

852

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

624

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 150

932

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 887

2 201

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 160

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Ochrana osobnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Pracovné právo
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 211/1 písm.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Halkociová
  Obžalovaný – A. O.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Emil Dubňanský
  Obžalovaný – B. L.
 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 149 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Halkociová
  Obžalovaný – B. C.
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenia 368,89 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.prok.,§ 199 ods.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – D. P.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 288 Tr.… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Marián Sninský
  Obžalovaný – Z. E.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 3.141,84 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 189 ods. 1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Jaroslav Bugeľ
  Obžalovaný – I. X.
 10. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.a obh.,§… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Halkociová
  Obžalovaný – G. I.
Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .