Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 42 Prešov

Na súde pracuje 56 sudcov.

Pre súd evidujeme 38 500 pojednávaní a 47 312 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 42 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 16:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

1 067

1 327

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 545

1 518

JUDr. Martin Baran

sudca

883

554

JUDr. Lucia Bašistová

sudkyňa

25

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 833

1 989

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 810

1 871

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 358

1 748

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

975

323

JUDr. Peter Farkaš

sudca

939

313

JUDr. Michaela Feľbabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 346

1 828

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

1 055

239

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

346

29

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

788

403

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

876

1 052

JUDr. Jana Jančíková

sudkyňa

40

0

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

853

850

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

845

137

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 691

1 777

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

812

659

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

874

JUDr. Marek Kohút

sudca

949

854

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 082

1 042

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

881

828

JUDr. Karol Krochta

sudca

721

521

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

1 122

971

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

565

112

JUDr. Peter Molitoris

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Monok

sudca

635

224

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 216

1 344

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 798

1 912

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

2 011

1 645

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

509

226

JUDr. Andrej Radomský

sudca

701

134

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

886

303

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 466

1 821

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 243

1 218

JUDr. Marián Sninský

sudca

769

190

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 623

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

961

154

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 623

1 333

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 121

JUDr. Eduard Valenčin

sudca

99

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 470

1 892

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

1 123

900

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 746

1 781

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

840

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

920

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 673

2 017

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 156

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

1 067

1 327

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 545

1 518

JUDr. Martin Baran

sudca

883

554

JUDr. Lucia Bašistová

sudkyňa

25

0

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 833

1 989

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 810

1 871

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

457

210

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 358

1 748

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

364

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

975

323

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

939

313

JUDr. Michaela Feľbabová

sudkyňa

0

0

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 346

1 828

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

1 055

239

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

346

29

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

788

403

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

876

1 052

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Jana Jančíková

sudkyňa

40

0

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

853

850

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

845

137

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 691

1 777

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

812

659

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

462

440

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

874

JUDr. Marek Kohút

sudca

949

854

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 082

1 042

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

881

828

JUDr. Marek Koščo

sudca

460

434

JUDr. Karol Krochta

sudca

721

521

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

25

JUDr. MBA Rastislav Varga M

sudca

0

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

1 122

971

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

565

112

JUDr. Marián Mačura

sudca

230

0

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Peter Molitoris

sudca

0

0

JUDr. Vladimír Monok

sudca

635

224

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

80

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 216

1 344

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 798

1 912

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

509

226

JUDr. Andrej Radomský

sudca

701

134

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

886

303

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 466

1 821

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 243

1 218

JUDr. Marián Sninský

sudca

769

190

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 623

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

961

154

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 623

1 333

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 121

JUDr. Eduard Valenčin

sudca

99

0

JUDr. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 470

1 892

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

1 123

900

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 746

1 781

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

840

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

613

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

920

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 673

2 017

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 156

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Zmenené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Majetok
  Zmeňujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.100336707/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.O-415/2020 zo dňa 30.12.2020 Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk.roz.č.100015945/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.roz.č.100016254/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.roz.č. 100016466/2021 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie rozsahu dedičstva Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.rouh.č.ZS… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Ľuboslava Mruškovičová
  Navrhovateľ – R. X.
  Odporca – V. T.
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, správna žaloba Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, všeobecná správna žaloba Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .