Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 01 Prešov

Na súde pracuje 46 sudcov.

Pre súd evidujeme 19 744 pojednávaní a 24 632 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:
051/8 880 111
Fax:
051/8 880 192, 051/8 880 282

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová
Tel. číslo:
0905 515 872, 051/8 880 225

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 01 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
0518 880 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
0518 880 180
Otváracie hodiny
pondelok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
utorok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
streda: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
štvrtok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30
piatok: 7:30 - 11:30, 12:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

263

703

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

470

630

JUDr. Martin Baran

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

802

1 018

JUDr. Branislav Breza

sudca

612

1 024

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

298

113

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

552

915

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

287

89

JUDr. Peter Farkaš

sudca

283

90

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

521

983

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

187

48

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

344

567

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

89

65

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

661

879

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

0

0

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

50

55

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

811

JUDr. Marek Kohút

sudca

190

181

Mgr. Miloš Kolek

sudca

290

360

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

87

14

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

256

507

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

544

713

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

3

0

JUDr. Vladimír Monok

sudca

174

56

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

796

1 038

JUDr. Mariana Muránska

sudca

693

1 008

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

835

1 018

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

179

90

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

208

76

JUDr. Peter Šamo

sudca

756

684

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

562

971

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 002

732

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

674

768

JUDr. Marián Sninský

sudca

0

0

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

632

1 123

JUDr. Peter Straka

sudca

704

1 095

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

173

67

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

586

784

JUDr. Roman Tóth

sudca

869

892

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

586

981

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

66

12

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

820

1 055

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

766

1 012

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

263

703

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

470

630

JUDr. Martin Baran

sudca

0

0

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

802

1 018

JUDr. Branislav Breza

sudca

612

1 024

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

298

113

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

552

915

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

350

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

287

89

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

283

90

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

521

983

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

187

48

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

344

567

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

89

65

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

661

879

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

0

0

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

811

JUDr. Marek Kohút

sudca

190

181

Mgr. Miloš Kolek

sudca

290

360

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

87

14

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

256

507

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

228

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

26

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

544

713

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

3

0

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Monok

sudca

174

56

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

78

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

796

1 038

JUDr. Mariana Muránska

sudca

693

1 008

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

179

90

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

208

76

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

756

684

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

577

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

562

971

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 002

732

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

674

768

JUDr. Marián Sninský

sudca

0

0

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

632

1 123

JUDr. Peter Straka

sudca

704

1 095

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

173

67

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

586

784

JUDr. Roman Tóth

sudca

869

892

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

586

981

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

66

12

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

820

1 055

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

766

1 012

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému prostrediu
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a zastavujúce…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie veci z exekúcie Pojednávanie prebehne dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, vyslovenie neúčinnosti právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, návrhu na obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1 554,88 eura s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 116,- eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – Veronika Dragounová
  Odporca – Okresný úrad Prešov
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, č.1802962/2015 zo dňa 22.12.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – K.B.Frutos s.r.o
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR - Banská Bystrica
 8. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – Veronika Dragounová
  Odporca – Okresný úrad Prešov
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.1802962/2015 zo dňa 22.12.2015 Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Katarína Morozová Nemcová
  Navrhovateľ – K.B.Frutos s.r.o
  Odporca – Finančné riaditeľstvo SR - Banská Bystrica
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 877,76 eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .