Krajský súd Prešov Hlavná 22, 080 42 Prešov

Na súde pracuje 53 sudcov.

Pre súd evidujeme 34 901 pojednávaní a 41 990 rozhodnutí.

Celkovo 2. najmenej pokutovaný súd z 8 krajských súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 5 393€

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Bc. Ivana Petrufová

Adresa

Krajský súd Prešov
Hlavná 22
080 42 Prešov
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Podateľňa

Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 17:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 13:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Anna Kovaľová a podpredseda je JUDr. Milan Majerník.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

877

1 173

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 292

1 347

JUDr. Martin Baran

sudca

543

360

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 436

1 671

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 134

1 544

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

738

263

JUDr. Peter Farkaš

sudca

702

262

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 071

1 597

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

777

183

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

3

0

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

328

251

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

853

974

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

613

671

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

501

90

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 400

1 589

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

464

443

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

426

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

864

JUDr. Marek Kohút

sudca

755

698

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 041

995

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

612

742

JUDr. Karol Krochta

sudca

416

340

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Marián Mačura

sudca

175

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

861

920

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

296

54

JUDr. Vladimír Monok

sudca

455

151

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 036

1 267

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 482

1 693

JUDr. Katarína Morozová Nemcová

sudkyňa

1 469

1 411

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

509

219

JUDr. Andrej Radomský

sudca

367

1

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

706

252

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

824

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 139

1 612

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

901

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 130

1 199

JUDr. Marián Sninský

sudca

491

130

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 314

1 793

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 595

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

613

129

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 103

1 183

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 101

JUDr. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 174

1 675

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

832

682

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 147

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 459

1 599

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Jozef Angelovič

sudca

877

1 173

JUDr. Daniela Babinová

sudkyňa

1 292

1 347

JUDr. Martin Baran

sudca

543

360

JUDr. Milan Benovič

sudca

0

0

JUDr. Michal Boroň

sudca

1 447

1 773

JUDr. Branislav Breza

sudca

1 436

1 671

JUDr. Jaroslav Bugeľ

sudca

457

206

JUDr. Jana Burešová

sudkyňa

1 134

1 544

JUDr. Irena Dobňáková

sudkyňa

154

361

JUDr. Emil Dubňanský

sudca

738

263

JUDr. Jozef Engel

sudca

0

0

JUDr. Peter Farkaš

sudca

702

262

JUDr. Martin Fiľakovský

sudca

1 071

1 597

JUDr. Monika Halkociová

sudkyňa

777

183

JUDr. Marianna Hirková

sudkyňa

3

0

JUDr. PhD. Marian Hoffmann

sudca

328

251

JUDr. Anna Ilčinová

sudkyňa

853

974

Mgr. Ivana Jacková

pravdepodobne VSÚ

0

4

JUDr. Monika Jusková

sudkyňa

613

671

JUDr. Ingrid Kalináková

sudkyňa

501

90

JUDr. Antónia Kandravá

sudca

1 400

1 589

JUDr. Viera Kandriková

sudkyňa

464

443

JUDr. PhD. Gabriela Klenková

sudkyňa

460

426

JUDr. Gabriela Klenková

sudkyňa

101

864

JUDr. Marek Kohút

sudca

755

698

Mgr. Miloš Kolek

sudca

1 041

995

JUDr. Martin Kopina

sudca

0

0

JUDr. Marek Koščo

sudca

459

419

JUDr. Anna Kovaľová

predseda

612

742

JUDr. Karol Krochta

sudca

416

340

JUDr. Mária Kupková

sudkyňa

20

230

JUDr. Anton Lukáč

sudca

67

25

JUDr. MBA Rastislav Varga M

sudca

0

0

JUDr. Marián Mačura

sudca

175

0

JUDr. Milan Majerník

podpredseda

861

920

Mgr. Ivo Maruščák

sudca

296

54

Mgr. Robert Mitro

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Vladimír Monok

sudca

455

151

JUDr. Katarína Morozová

sudkyňa

0

0

JUDr. František Mozner

sudca

199

81

JUDr. Ľuboslava Mruškovičová

sudkyňa

1 036

1 267

JUDr. Mariana Muránska

sudca

1 482

1 693

JUDr. Anton Oriňák

sudca

0

0

JUDr. Eva Pirkovská

sudkyňa

509

219

JUDr. Andrej Radomský

sudca

367

1

JUDr. Eva Rešatková

sudkyňa

706

252

JUDr. Peter Revák

sudca

1

0

JUDr. Peter Šamo

sudca

786

824

JUDr. Viera Schmotzerová

sudkyňa

0

0

JUDr. Milan Šebeň

sudca

448

604

Mgr. Jozef Seman

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Zlata Simková

sudkyňa

1 139

1 612

JUDr. Jozef Škrab

sudca

1 149

901

JUDr. Eva Sláviková

sudkyňa

1 130

1 199

JUDr. Marián Sninský

sudca

491

130

JUDr. Eva Šofranková

sudkyňa

1 314

1 793

JUDr. Peter Straka

sudca

1 096

1 595

JUDr. Ján Tkáč

sudca

0

0

JUDr. Peter Tobiaš

podpredseda

613

129

JUDr. Monika Tobiašová

sudkyňa

1 103

1 183

JUDr. Roman Tóth

sudca

972

1 101

JUDr. Rastislav Varga

sudca

0

0

JUDr. Gabriela Világiová

sudkyňa

1 174

1 675

JUDr. Diana Vlčková

sudkyňa

0

0

JUDr. Eliška Wagshalová

sudkyňa

832

682

JUDr. Martina Zeleňaková

sudkyňa

137

0

Mgr. Magdaléna Želinská

sudkyňa

844

1 147

JUDr. Viera Zoľáková

sudkyňa

1 459

1 599

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Pripúštajúce spätvzatie návrhu, zrušujúce rozsudok a…
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Bezdôvodné obohatenie
  Potvrdené
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o ochranu osobnosti a náhradu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, zrušenie rozhodcovského… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 538,80 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, odv.obž.,§ 213 ods.1,2… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.prok.,§ 360/1,2a /… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, odv.obv.a poš.,§… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 2.088,35 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, č. 102414228/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102413098/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, č.102413531/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .