Mgr. Erika Szalaiová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 4 438 pojednávaní a 2 854 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1484 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 54 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 269 – 284. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 74,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 291
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 218

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 450,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 425 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 338 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 79,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 192,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1067 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 11.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 692 – 698. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 4 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 67,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 153
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 103

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 613 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 914 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 426 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 46,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 79,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 628 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 233 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 59
 • Počet potvrdených odvolaní – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 299 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 421 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 223 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 48% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 490 – 500. mieste. Za kvalitu získal 8 z 15 možných bodov, za efektivitu 10,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Omšenie– celokrajové školenie sudcov – 3 dni v pozícii poslucháča.
 • 2012 – 3 dni školen ie–pozícia poslucháč
 • 2011 – Školenie – 3 dni – pozícia – poslucháč; 2012 – 3 dni školen ie–pozícia poslucháč ; 2013 – Omšenie– celokrajové školenie sudcov – 3 dni v pozícii poslucháča.
 • 2011 – Školenie – 3 dni – pozícia – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, osvojenie malol. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a pov. k malol. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie istiny 41951,54… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 311,49… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 763 €… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, uloženie výchovného opatrenia Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.