Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

Na súde pracuje 21 sudcov.

Pre súd evidujeme 54 797 pojednávaní a 70 793 rozhodnutí.

Celkovo 23. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 19 885€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 19. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 21. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod Zmena otváracích hodín dňa 22.12.2017 (piatok ) od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod. Zmena otváracích hodín dňa 22.12.2017 (piatok ) od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Erika Lengyelová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

4 090

4 300

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

3 933

3 276

JUDr. Peter Duman

sudca

694

417

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

510

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 420

2 671

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

3 271

2 444

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

677

320

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

4 166

3 460

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

142

83

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 331

3 551

JUDr. Péter Nagy

sudca

826

561

JUDr. Ladislav Piros

sudca

3 729

1 861

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

331

198

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 476

2 591

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 522

3 196

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

4 382

3 619

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

3 794

3 594

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

341

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

383

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

904

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

129

JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

4 090

4 300

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

689

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

3 933

3 276

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 772

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

2 011

JUDr. Peter Duman

sudca

694

417

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

510

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 316

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 113

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

833

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 420

2 671

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

3 271

2 444

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

792

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

73

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

677

320

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

664

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

4 166

3 460

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

429

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

142

83

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 331

3 551

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 070

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

0

2 934

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

738

JUDr. Péter Nagy

sudca

826

561

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

961

Mgr. Michal Novotný

sudca

2 077

1 839

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 493

1 075

JUDr. Ladislav Piros

sudca

3 729

1 861

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

331

198

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 476

2 591

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 522

3 196

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 501

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

398

JUDr. Július Urban

sudca

23

86

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

3 794

3 594

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie istiny 1452 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 40 800… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie európskeho platobného… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 9476,44… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku otca s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie istiny 1909,99 EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .