Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 38 312 pojednávaní a 54 972 rozhodnutí.

Celkovo 23. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 19 885€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 19. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 21. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421318822180
Fax:
031/8 822 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905/519743

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421318822200
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
031/8 822 180
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Erika Lengyelová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

3 017

3 201

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

2 897

2 421

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

525

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

2 383

1 773

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 593

1 653

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

3 474

2 597

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

2 538

2 466

JUDr. Péter Nagy

sudca

83

15

Mgr. Michal Novotný

sudca

1 996

1 695

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 407

918

JUDr. Ladislav Piros

sudca

3 022

1 544

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 285

2 162

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

3 343

2 422

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

3 159

2 610

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

2 876

2 549

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

365

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

408

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

985

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

142

JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

3 017

3 201

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

718

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

2 897

2 421

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 687

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

2 005

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

525

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 332

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 149

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

945

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

2 383

1 773

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 593

1 653

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

1 034

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

76

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

694

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

3 474

2 597

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

437

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

2 538

2 466

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 175

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

0

2 453

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

818

JUDr. Péter Nagy

sudca

83

15

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

996

Mgr. Michal Novotný

sudca

1 996

1 695

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 407

918

JUDr. Ladislav Piros

sudca

3 022

1 544

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 285

2 162

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

3 343

2 422

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 333

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

513

JUDr. Július Urban

sudca

23

91

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

2 876

2 549

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1947,43 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1180,75 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR-zaplatenie istiny 8.288,82 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie istiny 1351,35 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 5566,97 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 2885,20 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 12.400 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1728,12 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie predbežného opatrenia a ÚPP… Pojednávanie prebehne dňa

  Pojednávanie je neúplné, pri spracovaní dát nastala neznáma chyba.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .