Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 36 304 pojednávaní a 52 138 rozhodnutí.

Celkovo 23. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 19 885€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 19. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 21. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421318822180
Fax:
031/8 822 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905/519743

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421318822200
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
031/8 822 180
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 9:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Erika Lengyelová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

2 869

2 992

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

2 749

2 288

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

475

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

2 193

1 620

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 414

1 575

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

3 291

2 419

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

2 385

2 287

JUDr. Péter Nagy

sudca

14

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

1 824

1 478

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 253

882

JUDr. Ladislav Piros

sudca

2 867

1 486

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 257

2 080

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

3 252

2 271

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

3 029

2 372

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

2 790

2 398

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

358

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

408

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

980

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

142

JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

2 869

2 992

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

721

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

2 749

2 288

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 662

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

1 843

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

475

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 327

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 149

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

944

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

2 193

1 620

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 414

1 575

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

885

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

76

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

685

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

3 291

2 419

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

428

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

2 385

2 287

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 142

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

0

2 325

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

817

JUDr. Péter Nagy

sudca

14

0

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

996

Mgr. Michal Novotný

sudca

1 824

1 478

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 253

882

JUDr. Ladislav Piros

sudca

2 867

1 486

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 257

2 080

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

3 252

2 271

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 328

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

533

JUDr. Július Urban

sudca

23

91

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

2 790

2 398

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 3595,71 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie odmeny 962,86 EUR. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 6778,24 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 3952,54 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 2161,91 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 2262,86 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 1518,31 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .