Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

Na súde pracuje 18 sudcov.

Pre súd evidujeme 56 722 pojednávaní a 74 096 rozhodnutí.

Celkovo 23. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 19 885€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 19. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 21. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod Zmena otváracích hodín dňa 22.12.2017 (piatok ) od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod. Zmena otváracích hodín dňa 22.12.2017 (piatok ) od 8.00 do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Eva Bíróová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

podpredseda

4 329

4 668

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

4 142

3 567

JUDr. Peter Duman

sudca

901

642

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

497

586

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 631

2 920

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

4 542

2 666

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

1 940

428

JUDr. Erika Lengyelová

sudkyňa

4 300

3 694

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

321

231

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 424

3 877

JUDr. Péter Nagy

sudca

998

760

JUDr. Ladislav Piros

sudca

4 992

1 981

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

549

356

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 510

2 812

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 914

3 485

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

4 638

3 992

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

4 022

3 958

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

358

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

391

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

937

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

141

JUDr. Eva Bíróová

podpredseda

4 329

4 668

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

17

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

704

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

4 142

3 567

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 824

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

2 096

JUDr. Peter Duman

sudca

901

642

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

497

586

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 353

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 134

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

879

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

3 631

2 920

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

4 542

2 666

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

802

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

78

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

1 940

428

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

703

JUDr. Erika Lengyelová

sudkyňa

4 300

3 694

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

450

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

321

231

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 424

3 877

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 157

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

0

3 182

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

756

JUDr. Péter Nagy

sudca

998

760

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

987

Mgr. Michal Novotný

sudca

2 077

1 889

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 493

1 122

JUDr. Ladislav Piros

sudca

4 992

1 981

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

549

356

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 510

2 812

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

4 914

3 485

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 713

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

394

JUDr. Július Urban

sudca

23

86

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

4 022

3 958

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, urč. neplat. dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 132,17… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 1450 €… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, odporovacia žaloba + NO Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 24.500 €… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .