Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

Na súde pracuje 15 sudcov.

Pre súd evidujeme 65 029 pojednávaní a 80 257 rozhodnutí.

Celkovo 23. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 19 885€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 19. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 21. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod dňa 14. apríla 2022 od 08.00 hod. do 12.00 hod. (štvrtok pred Veľkonočnými sviatkami) dňa 23.12.2022 (piatok ) od 8.00 hod. do 12.00 hod. dňa 30.12.2022 (piatok ) od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod. dňa 14. apríla 2022 od 08,00 hod. do 12,00 hod. štvrtok pred Veľkonočnými sviatkami) dňa 23.12.2022 ( piatok ) od 8.00 hod. do 12.00 hod. dňa 30.12.2022 ( piatok ) od 8.00 hod. do 12.00 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:00

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Eva Bíróová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

podpredseda

4 687

5 015

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

4 706

3 913

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

1 030

993

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

5 015

3 160

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

2 571

555

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

7 268

2 959

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

781

648

JUDr. Péter Nagy

sudca

1 473

1 038

JUDr. Ladislav Piros

sudca

7 716

2 251

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

1 102

808

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 714

2 941

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

5 776

3 943

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

5 242

4 436

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

4 449

4 377

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

358

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

384

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

941

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

141

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

17

JUDr. Eva Bíróová

podpredseda

4 687

5 015

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 834

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

697

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

4 706

3 913

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

2 150

JUDr. Peter Duman

sudca

953

773

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

1 030

993

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 357

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 131

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

4

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

882

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

5 015

3 160

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

775

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

78

JUDr. Jana Koblišková

sudkyňa

2 571

555

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

722

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

7 268

2 959

JUDr. Erika Lengyelová

sudkyňa

4 383

3 822

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

455

Mgr. Helena Marcinkechová

sudkyňa

781

648

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 171

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

1

3 407

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

3 424

3 956

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

756

JUDr. Péter Nagy

sudca

1 473

1 038

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

993

Mgr. Michal Novotný

sudca

2 077

1 899

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 493

1 136

JUDr. Ladislav Piros

sudca

7 716

2 251

Mgr. Desana Janíčková Rusnáková

sudkyňa

1 102

808

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 714

2 941

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

5 776

3 943

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 875

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

380

JUDr. Július Urban

sudca

23

86

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

4 449

4 377

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR-zaplatenie istiny 2.191,77… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhrada nemajetkovej ujmy v… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny 94.500… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 417,11 €… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .