Okresný súd Dunajská Streda Jesenského ul. č. 2, 929 01 Dunajská Streda

Na súde pracuje 16 sudcov.

Pre súd evidujeme 37 541 pojednávaní a 53 785 rozhodnutí.

Celkovo 23. najmenej pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 19 885€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 19. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 10,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 10,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,7 mesiaca

Celkovo 18. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 7,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9 mesiaca

Celkovo 22. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,2 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Celkovo 21. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 5,1 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 4,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 4,8 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421318822180
Fax:
031/8 822 191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905/519743

Adresa

Okresný súd Dunajská Streda
Jesenského ul. č. 2
929 01 Dunajská Streda
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
+421318822200
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 13:00 hod
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00

Podateľňa

Tel. číslo:
031/8 822 180
Poznámka:
obedná prestávka : 12:00 do 12:30 hod.
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
utorok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
streda: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
piatok: 8:00 - 12:00, 12:30 - 14:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je JUDr. Antónia Salayová a podpredseda je JUDr. Erika Lengyelová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

2 945

3 108

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

2 824

2 371

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

515

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

2 318

1 739

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 530

1 616

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

3 402

2 546

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

2 478

2 363

JUDr. Péter Nagy

sudca

59

0

Mgr. Michal Novotný

sudca

1 916

1 607

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 347

909

JUDr. Ladislav Piros

sudca

2 968

1 524

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 271

2 122

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

3 346

2 361

JUDr. Mária Jačeková Sziegel

sudkyňa

3 157

2 493

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

2 863

2 525

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Anikó Aibeková

pravdepodobne VSÚ

0

362

Mgr. Edit Balkó

pravdepodobne VSÚ

0

408

Denisa Ballaová

pravdepodobne VSÚ

0

2

JUDr. Ivana Bartalosová

pravdepodobne VSÚ

0

983

Mgr. Veronika Bilkovičová

pravdepodobne VSÚ

0

142

JUDr. Eva Bíróová

sudkyňa

2 945

3 108

Mgr. Matúš Brehovský

pravdepodobne VSÚ

0

18

Mgr. Silvia Csákyová

pravdepodobne VSÚ

0

718

JUDr. Oľga Csémyová

sudkyňa

2 824

2 371

JUDr. Tatiana Csibová

pravdepodobne VSÚ

0

1 684

Mgr. Monika Czafiková

neznáma pracovníčka

0

1 914

JUDr. Lenka Evinová

sudkyňa

418

515

JUDr. Ildikó Fitos

pravdepodobne VSÚ

0

1 332

Klára Gaálová

pravdepodobne VSÚ

0

1

Mgr. Lucia Gregušková

pravdepodobne VSÚ

0

1 149

Angela Gútayová

pravdepodobne VSÚ

0

5

Mgr. Lucia Hantáková

pravdepodobne VSÚ

0

945

JUDr. Mária Jačeková

sudkyňa

0

0

JUDr. Monika Jakubová

sudkyňa

2 318

1 739

JUDr. Mária Képessyová

sudkyňa

2 530

1 616

JUDr. Anikó Kissová

pravdepodobne VSÚ

0

964

Mgr. Denisa Klásková

pravdepodobne VSÚ

0

76

Mgr. Edit Kotrba

pravdepodobne VSÚ

0

689

JUDr. Erika Lengyelová

podpredseda

3 402

2 546

Mgr. Richard Lifka

pravdepodobne VSÚ

0

435

JUDr. Marie Mészárosová

sudkyňa

2 478

2 363

Mgr. Hedviga Mezeyová

pravdepodobne VSÚ

0

2 157

Iveta Mikušková

pravdepodobne VSÚ

0

14

Mgr. Jana Mitrová

pravdepodobne VSÚ

0

2 412

Mgr. Anna Móroczová

sudkyňa

667

817

JUDr. Péter Nagy

sudca

59

0

Alžbeta Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

2

Mgr. Lucia Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

8

JUDr. Zuzana Nagyová

pravdepodobne VSÚ

0

996

Mgr. Michal Novotný

sudca

1 916

1 607

Mgr. Rudolf Novotný

sudca

3 347

909

JUDr. Ladislav Piros

sudca

2 968

1 524

Erika Ruženská

pravdepodobne VSÚ

0

1

JUDr. Antónia Salayová

predseda

2 271

2 122

Mgr. Erika Szalaiová

sudkyňa

3 346

2 361

Mgr. Ladislav Szitás

pravdepodobne VSÚ

0

1 332

Lucia Szivanyóová

pravdepodobne VSÚ

0

3

Mgr. Kristína Tosecká

pravdepodobne VSÚ

0

521

JUDr. Július Urban

sudca

23

91

Rozália Urbanová

pravdepodobne VSÚ

0

7

JUDr. Alica Vörösová

sudkyňa

2 863

2 525

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Udelenie pover. 5201 015038 Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Dunajská Streda
  Sudca – JUDr. Marie Mészárosová
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie istiny 2491,47 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR-zaplatenie istiny 742,18 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 2392,62 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 240,23 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie istiny 2270,64 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 15.078 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 3352,67 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 918,80 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 241,77 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .