JUDr. Vojtech Ševčík

 1. Active judge at the court Okresný súd Žiar nad Hronom, we register 1,712 hearings and 1,683 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge did not issue judgements in any agenda dominantly..

The judge worked 993 days in the period and was assigned on average 68 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 7 from 40 possible points and ranked on 730. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 2.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 54.9% of cases. The average in the same agenda is 66.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 204
 • Number of Affirmed Decisions – 112

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.1% of cases. The average in the same agenda is 8.8%.

Of the total number of the judge's judgements 5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 597 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 788 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 337 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 42.8% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 67.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 637 days and on average was assigned 190 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 89
 • Number of confirmed judgements – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 573 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 477 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 326 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 83,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 7 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 733 – 734. mieste. Za kvalitu získal 2,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – Seminár "Princípy vnútroštátnej aplicácie práva EÚ" – 2 dni (11. 12. 2013 – 12. 12. 2013).
 • 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia. ; 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.; 2013 – Seminár "Princípy vnútroštátnej aplicácie práva EÚ" – 2 dni (11. 12. 2013 – 12. 12. 2013).
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie Judgement was issued on

 3. Uznesenie Judgement was issued on

 4. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 10. Rozhodnutie – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti listiny o… Hearing was held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR o sumu 14… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie PR o sumu… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu 2… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 548.618,-- Sk s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 18 091,35 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.