JUDr. Vojtech Ševčík

 1. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Žiar nad Hronom, evidujeme 1 712 pojednávaní a 1 614 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 22 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo..

Sudca v sledovanom období odpracoval 993 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 68 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 7 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 730. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 2.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 54,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 204
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 112

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,8%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 597 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 788 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 337 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 42,8% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 67,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi nebola žiadna agenda prideľovaná dominantne. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 637 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 190 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 43,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 89
 • Počet potvrdených odvolaní – 39

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 573 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 477 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 326 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 57% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 83,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 7 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 733 – 734. mieste. Za kvalitu získal 2,5 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Seminár "Princípy vnútroštátnej aplicácie práva EÚ" – 2 dni (11. 12. 2013 – 12. 12. 2013).
 • 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia. ; 2012 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.; 2013 – Seminár "Princípy vnútroštátnej aplicácie práva EÚ" – 2 dni (11. 12. 2013 – 12. 12. 2013).
 • 2011 – Uvedený sudca sa nezúčastnil žiadneho vzdelávacieho podujatia.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Platobný rozkaz – Zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozhodnutie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti listiny o… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR o sumu 14… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie PR o sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu 2… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 548.618,-- Sk s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vydanie PR na sumu… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 18 091,35 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.