JUDr. Robert Šorl, PhD.

 1. Active judge at the court Okresný súd Prievidza, we register 1,580 hearings and 4,068 judgements.
  Note: - od 30.9.2020 vykonáva funkciu sudcu Ústavného súdu Slovenskej republiky.
 1. The judge has been nominated to function for about 16 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1484 days in the period and was assigned on average 50 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 133 – 155. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 15 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 75.7% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 218
 • Number of Affirmed Decisions – 165

An appeal against the judge's judgements is filed in 10.9% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.7% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 128.5 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 50 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 30 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 60% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 112.7% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1064 days in the period and was assigned on average 40 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 23 from 40 possible points and ranked on 304 – 323. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 12.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.3% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 136
 • Number of Affirmed Decisions – 101

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.7% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 2.2% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 155 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 142 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 96 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 67.6% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 88.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 631 days and on average was assigned 138 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 44
 • Number of confirmed judgements – 34

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 4,8% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 211 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 197 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 176 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 74,3% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 209,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 25,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 143 – 153. mieste. Za kvalitu získal 12,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 13,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – predseda súdu
 • 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie
 • 2012 – zastavený nápad v agendách C, Cpr, P, Ps, D, U, Ul, S od 16.4.2012 do 30.6.2012 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu; 2013 – predseda súdu
 • 2012 – zastavený nápad v agendách C, Cpr, P, Ps, D, U, Ul, S od 16.4.2012 do 30.6.2012 z dôvodu výkonu funkcie predsedu súdu
 • 2012 – 1. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 v pozícii poslucháča
 • 2011 – –Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civ. procesu – JA SR Pezinok, 22.03.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; t.j. 3 pracovné dni v pozícii poslucháča ; 2012 – 1. Školenie sudcov z obvodu Krajského súdu v Trenčíne z občiansko–právneho, obchodného a správneho úseku – IV MS SR v Omšení – 25.09.–26–09–2012 v pozícii poslucháča ; 2013 – Celokrajské školenie sudcov z obvodu KS TN, 3.–4.10.2013, Omšenie
 • 2011 – –Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia, kontradiktórnosť civ. procesu – JA SR Pezinok, 22.03.2011; Školenie sudcov z obvodu KS Trenčín z obč.–právneho a obchodného úseku – IV MS SR Omšenie, 11.10–12.10.2011; t.j. 3 pracovné dni v pozícii poslucháča

Published judgements

 1. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 70,70 eur s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 424,63 eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva s prísl. Hearing was held on

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prievidza
  Judge – JUDr. Robert Šorl, PhD.
  Defendant – H. D.
 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava práv a povinností Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 10084,84 Eur s… Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zníženie výživného na plnoleté… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie do osobnej… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.