JUDr. Ivan Štepita

 1. Active judge at the court Okresný súd Ružomberok, we register 2,502 hearings and 1,315 judgements.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1404 days in the period and was assigned on average 114 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 179 – 200. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 71.1% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 194
 • Number of Affirmed Decisions – 138

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.7% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 130.3 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 111 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 42 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 37.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 102.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1007 days in the period and was assigned on average 82 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 24.5 from 40 possible points and ranked on 238 – 261. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 15.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 70.2% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 131
 • Number of Affirmed Decisions – 92

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.4% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 95 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 84 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 27 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 32.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 81.4% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 610 days and on average was assigned 101 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 63% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 46
 • Number of confirmed judgements – 29

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 94 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 58 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 29 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 39,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 100,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 28,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 54 – 64. mieste. Za kvalitu získal 10,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 9.5.2013 Trestné diny hospodárske a proti majetku. Daňové trestné činy. Colné delikty. 2.4.2013 – 3.4.2013 Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie,ukladanie trestov, znalecké dokazovanie)
 • 2013 – 9.5.2013 Trestné diny hospodárske a proti majetku. Daňové trestné činy. Colné delikty. 2.4.2013 – 3.4.2013 Problematika dopravných trestných činov (dokazovanie,ukladanie trestov, znalecké dokazovanie)

Published judgements

 1. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, sprenevera § 213/1 TZ Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – C. K.
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zanedbanie povinnej… Hearing will be held on

 3. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Prečin podľa § 149/1, 2a… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – M. F.
 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, porušovanie ochrany… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – E. I.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, nebezpečné vyhrážanie… Hearing will be held on

 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, podvod §221/1/2 TZ a iné Hearing will be held on

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, porušovanie ochrany… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1620 EUR s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o uložení povinnosti… Hearing will be held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, preradenie Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – Q. Z.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, krádež § 212/2a,3a + iné… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – D. T.
 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 289/1 TZ Hearing was held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – O. C.
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 810 € s… Hearing was held on

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, nebezpečné vyhrážanie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – U. F.
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, týranie blízkej osoby… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – N. R.
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – L. F.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, porušovanie ochrany… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – F. J.
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1620 EUR s prísl. Hearing was held on

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 289/2 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – Z. F.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zmena spôsobu výkonu… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Ružomberok
  Judge – JUDr. Ivan Štepita
  Defendant – J. G.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.