JUDr. Ján Šulaj

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Lučenec, we register 2,691 hearings and 3,309 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 21 years, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. The judge has been nominated to function for more than 25 years, bez časového obmedzenia funkcie.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Commercial agenda. The judge mostly issued judgements in Commercial agenda.

The judge worked 1552 days in the period and was assigned on average 53 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 25 from 40 possible points and ranked on 156 – 178. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 73.7% of cases. The average in the same agenda is 66.5%.

 • Number of Appellate Decisions – 285
 • Number of Affirmed Decisions – 210

An appeal against the judge's judgements is filed in 12.4% of cases. The average in the same agenda is 8.5%.

Of the total number of the judge's judgements 3.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.8%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 152.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 103 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 30 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 29.1% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 127.3% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1083 days in the period and was assigned on average 41 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 32 from 40 possible points and ranked on 22 – 30. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 10.5 out of 15 points
 • Effectivity – 21.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 74.1% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 216
 • Number of Affirmed Decisions – 160

An appeal against the judge's judgements is filed in 13.5% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 3.5% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 103 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 198 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 39 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 19.7% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 114.8% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 650 days and on average was assigned 102 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 57,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 78
 • Number of confirmed judgements – 45

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 13,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 5,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 225 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 161 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 73 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 38,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 104,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 21,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 346 – 354. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 16,5 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – podpredseda okresného súdu
 • 2013 – 19.04.2013–Občianskoprávne grémium; 25.04.2013–26.04.2013– Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 02.05.2013–03.05.2013 – Správne súdnictvo 17.10.2013–18.10.2013– Rokovanie obchodnoprávneho kolégia.
 • 2012 – podpredseda okresného súdu
 • 2012 – 0 dní
 • 2011 – podpredseda súdu; 2012 – podpredseda okresného súdu; 2013 – podpredseda okresného súdu
 • 2011 – podpredseda súdu
 • 2011 – 0; 2012 – 0 dní; 2013 – 19.04.2013–Občianskoprávne grémium; 25.04.2013–26.04.2013– Pracovné stretnutie sudcov KSBB; 02.05.2013–03.05.2013 – Správne súdnictvo 17.10.2013–18.10.2013– Rokovanie obchodnoprávneho kolégia.
 • 2011 – 0

Published judgements

 1. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Spätvzatie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zrušujúce
  Judgement was issued on

 7. Platobný rozkaz – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 14 550,00 € s prísl. Hearing will be held on

 2. Vyhlásenie rozsudku, Náhrada škody uvedením do pôvodného… Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 6.666,88 € s… Hearing will be held on

 4. Vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2185 Eur s… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie bezpodielového… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1 134,18 € s prísl. Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 8.867,- € s prísl. Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.152,43 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie, že úver je bezúročný… Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5 213,18 € s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 54253 Eur s… Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada škody uvedením do… Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 94362,82 Eur s… Hearing was held on

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 571,01 € s prísl. Hearing was held on

 7. Vyhlásenie rozsudku, o vyporiadanie bezpodielového… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 14 550,00 € s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2185 Eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 17.367,26 € s… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.