JUDr. Beáta Šuťaková

 1. Active judge at the court Okresný súd Prešov, we register 2,509 hearings and 1,466 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, 2012, and 2011.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2011:

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1198 days in the period and was assigned on average 89 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 19 from 40 possible points and ranked on 436 – 463. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 10 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.3% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 119
 • Number of Affirmed Decisions – 86

An appeal against the judge's judgements is filed in 8.3% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 295 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 97 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 44 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 45.4% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 61.2% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 3
 • Delays prior to case assignment – 3

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 914 days in the period and was assigned on average 66 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 25.5 from 40 possible points and ranked on 194 – 213. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 69.9% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 93
 • Number of Affirmed Decisions – 65

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.7% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 2.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 94 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 89 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 40 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 44.9% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 99.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 3.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 580 days and on average was assigned 55 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 29
 • Number of confirmed judgements – 18

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je –58 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených –11 prípadov. Priemer bol 238.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – od 29.5.2013 do 11.9.2013 zastavený nápad z dôvodu PN od 11.9.2013 Materská dovolenka
 • 2013 – od 29.5.2013 do 11.9.2013 zastavený nápad z dôvodu PN od 11.9.2013 Materská dovolenka
 • 2012 – 2
 • 2011 – 3; 2012 – 2
 • 2011 – 3

Published judgements

 1. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 200 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – C. B.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 188 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – M. B.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 158 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – G. J.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277 ods.1 Tr.zák. a… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – K. N.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 276 ods. 1 Tr. zák.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – R. H.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods. 1 Tr. zák.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – A. U.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277 ods. 1 Tr. zák.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – Z. Q.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák. Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – P. L.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 156 ods. 1 Tr. zák.… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – Y. O.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, 13 ods. 1 Tr. zák. a… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – W. R.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 213 ods.1 Tr.zák. a… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – T. G.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, § 188 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – X. A.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – E. Z.
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 348 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – H. J.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 289 ods. 1 Tr. zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – P. A.
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 289 ods.1 Tr.zák. Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – I. J.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 277 ods.1 Tr.zák. a… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – D. U.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 211 ods. 1 Tr. zák. a… Hearing was held on

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 155 ods. 1 Tr. zák. a… Hearing was held on

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Hearing was held on

  Court – Okresný súd Prešov
  Judge – JUDr. Beáta Šuťaková
  Defendant – W. Z.
More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.