JUDr. Oľga Tatranská

 1. Inactive judge at the court Okresný súd Košice okolie, we register 3,691 hearings and 7,864 judgements.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 1
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1421 days in the period and was assigned on average 49 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 21 from 40 possible points and ranked on 345 – 368. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 16.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 57.6% of cases. The average in the same agenda is 68.7%.

 • Number of Appellate Decisions – 533
 • Number of Affirmed Decisions – 307

An appeal against the judge's judgements is filed in 14% of cases. The average in the same agenda is 10.1%.

Of the total number of the judge's judgements 6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3.1%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 277.2 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 325 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 266 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 81.8% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 475.6% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Civil agenda. The judge mostly issued judgements in Civil agenda.

The judge worked 1023 days in the period and was assigned on average 45 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 15.5 from 40 possible points and ranked on 601 – 622. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 4.5 out of 15 points
 • Effectivity – 11 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 53.5% of cases. The average in the same agenda is 67.1%.

 • Number of Appellate Decisions – 297
 • Number of Affirmed Decisions – 159

An appeal against the judge's judgements is filed in 11.5% of cases. The average in the same agenda is 9.3%.

Of the total number of the judge's judgements 5.3% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 441 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 1241 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 472 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 38% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 97.1% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

The judge in this period worked 603 days and on average was assigned 222 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 64,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Number of appellate judgements – 102
 • Number of confirmed judgements – 66

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 10,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 515 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 590 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 246 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 34% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 75,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 13 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 670 – 675. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 6,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 13.–14.05.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč; 14.–16.06.2013 – "Zabezpečovanie záeäzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva" – poslucháč; 28.–29.11.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč
 • 2012 – 12.–13.04.2012 – Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve – poslucháč; 24.04.2012 – Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese – poslucháč; 17.05.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania – poslucháč; 13.09.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť – poslucháč 06.12.2012 – Spotrebiteľské vzťahy – poslucháč 17.–18.12.2012 – Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi) – poslucháč
 • 2011 – 02.–03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ – poslucháč; 08.03.2011 – Aplikačné problémy OSP – poslucháč; 27.–28.05.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy – poslucháč; 23.–24.06.2011 – Získavanie a prípustnosť dôkazov zo zahraničia – poslucháč; 07.–08.09.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – poslucháč; 10.–11.11.2011 – Premlčanie, preklúzia v občianskom práve – poslucháč; 25.11.2011 – Katastrálne konanie – poslucháč; 2012 – 12.–13.04.2012 – Prehľad aktuálnej judikatúry v obchodnom práve – poslucháč; 24.04.2012 – Trovy súdneho konania a poplatky v civilnom procese – poslucháč; 17.05.2012 – Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania – poslucháč; 13.09.2012 – Najnovšia judikatúra ESĽP a jej dôsledky na rozhodovaciu činnosť vnútroštátnych súdov – civilný úsek – 2. časť – poslucháč 06.12.2012 – Spotrebiteľské vzťahy – poslucháč 17.–18.12.2012 – Exekučné právo, aplikačné problémy exekučného konania (európsky exekučný titul, exekučné tituly vydané rozhodcovskými súdmi) – poslucháč; 2013 – 13.–14.05.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč; 14.–16.06.2013 – "Zabezpečovanie záeäzkov, záložné právo, zabezpečovacie prevody práva" – poslucháč; 28.–29.11.2013 – "Spotrebiteľské úvery, neprijateľné zmluvné podmienky" – poslucháč
 • 2011 – 02.–03.03.2011 – Vyhľadávanie a výklad práva EÚ – poslucháč; 08.03.2011 – Aplikačné problémy OSP – poslucháč; 27.–28.05.2011 – Obchodné záväzkové vzťahy – poslucháč; 23.–24.06.2011 – Získavanie a prípustnosť dôkazov zo zahraničia – poslucháč; 07.–08.09.2011 – Spotrebiteľské zmluvy v aplikačnej praxi – poslucháč; 10.–11.11.2011 – Premlčanie, preklúzia v občianskom práve – poslucháč; 25.11.2011 – Katastrálne konanie – poslucháč

Published judgements

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Obchodné záväzkové vzťahy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1445,07,- € s… Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zaplatenie 4861,36 € s prísl. Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 12 438,80 € s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.461,38 € s prísl. Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti zmluvy Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, neplatnosť zmlúv o prevode… Hearing was held on

 7. Predbežné prejednanie sporu, Zaplatenie 290,00 € s prísl. Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 779.36 EUR s… Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 348,93 eur s… Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 212, eur s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.