JUDr. Monika Tobiašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 919 pojednávaní a 1 052 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 153 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 121 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 29
 • Počet potvrdených odvolaní – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – od 1.6.2011 zastavený nápad z dôvodu preloženia na Krajský súd v Prešove od 1.9.2011
 • 2011 – od 1.6.2011 zastavený nápad z dôvodu preloženia na Krajský súd v Prešove od 1.9.2011
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Dôchodky
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.31174-2/2018-BA zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, invalidný dôchodok Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.rozh.č.680028889/2018zo… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.100428729/2019 zo… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.OU-PO-OOP-2019/028871/MEA zo… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, VŠEOBECNÁ S Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, VŠEOBECNÁ SPRÁ Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101548590/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, č.101548539/2018 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.2012-690/2751-4/SP-ZV zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, č.1Do 8/2017 zo dňa 11.mája… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.ozn.… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.roz.č.101080794/2018 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, určenie zabezpečenia daňových… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.rozh.č.100720164/2018 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, presk.zák.rozh.č.100708605/2018… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.