JUDr. Monika Tobiašová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, evidujeme 839 pojednávaní a 987 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 153 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 121 prípadov v hlavných agendách.

Grafické porovnanie

Legenda
Ďalší sudcovia
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 29
 • Počet potvrdených odvolaní – 15

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Pre sudcu evidujeme menej ako 20 rozhodnutí, preto jeho efektivitu nehodnotíme.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2011 – od 1.6.2011 zastavený nápad z dôvodu preloženia na Krajský súd v Prešove od 1.9.2011
 • 2011 – od 1.6.2011 zastavený nápad z dôvodu preloženia na Krajský súd v Prešove od 1.9.2011
 • 2011 – 0
 • 2011 – 0

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Žaloby proti právoplatným rozhodnutiam a…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Opravné prostriedky proti neprávoplatným…
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, č.Co 28/2012/Ba zo dňa… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["G", "P"]
  Odporca – ["W", "H"]
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž A L O B A o preskúmanie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["R", "U"]
  Odporca – ["A", "M"]
 3. Pojednávanie a rozhodnutie, VŠEOBECNÁ SPRÁVNA ŽALOBA o… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["Z", "O"]
  Odporca – ["O", "B"]
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, č. 1100305/1/112983/2015/5057… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["L", "C"]
  Odporca – ["B", "M"]
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["T", "M"]
  Odporca – ["Q", "C"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["G", "T"]
  Odporca – ["C", "G"]
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, presk.rozhodnutia-invalidný… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["U", "C"]
  Odporca – ["T", "U"]
 3. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["X", "D"]
  Odporca – ["I", "K"]
 4. Verejné vyhlásenie rozsudku… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["U", "H"]
  Odporca – ["D", "P"]
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, pres.roz.č100656102/2018 zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["N", "I"]
  Odporca – ["O", "B"]
 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, č. 52559-3/2013-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["R", "J"]
  Odporca – ["X", "C"]
 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.PO/BEZ/2017/6079… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["G", "D"]
  Odporca – ["B", "V"]
 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, presk.rozh.č.V-1358/07 zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["W", "Y"]
  Odporca – ["B", "V"]
 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.OU-SK-KO2/V-658/2013/ks zo… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["O", "Z"]
  Odporca – ["I", "Q"]
 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, č.14504-2/2014-BA zo dňa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Krajský súd Prešov
  Sudca – JUDr. Monika Tobiašová
  Navrhovateľ – ["D", "T"]
  Odporca – ["J", "K"]
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.