Mgr. Andrea Tomašovičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 3 964 pojednávaní a 2 523 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 23 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.
 2. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 27 rokmi, bez časového obmedzenia funkcie.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 7
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1104 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 49 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 7.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 641 – 642. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 0 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 175
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 122

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 2944,7 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 476 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 434 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 91,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 10,7% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 4
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 911 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 33 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 12.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 677 – 688. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 3.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 71,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 150
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 107

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 647 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 736 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 218 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 29,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 54,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 2 a prieťahy pred pridelením veci 2.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 531 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 152 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 51% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 51
 • Počet potvrdených odvolaní – 26

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 4,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 894 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 463 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 179 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 41,8% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 9,75 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 714 – 717. mieste. Za kvalitu získal 5 z 15 možných bodov, za efektivitu 4,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad ageny C z dôvodu veľkého počtu nevybavených a reštančných vecí od 14.5.2013 zastavený nápad agendy obchodného registra z dôvodu pridelenia novej sudkyne na tento úsek
 • 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni –Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 11.4.2013 – 1 deň – Určovacie žaloby – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň –Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, BSM) – poslucháč
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený.; 2013 – do 25.3.2013 zastavený nápad ageny C z dôvodu veľkého počtu nevybavených a reštančných vecí od 14.5.2013 zastavený nápad agendy obchodného registra z dôvodu pridelenia novej sudkyne na tento úsek
 • 2012 – Z dôvodu zabezpečenia rovnomerného zaťaženia sudcov, v oddeleniach s najvyšším počtom nevybavených a reštančných vecí dočasne zastavený nápad, v oddelení sudkyne zastavený nápad agendy C od 1.10.2012, k 31.12.2012 ešte nespustený.
 • 2012 – 23.–24.1. 2 dni Obchodný register – aplikačné problémy – 1.časť poslucháč 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 18.4. 1 deň Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč 29.–30.11. 2 dni Ochrana osobnosti, tlačový zákon poslucháč
 • 2011 – 22.3.– 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč, 19.4.–1 deň – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – poslucháč, 21.4. – 1 deň – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa – poslucháč, 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč, 3.–4.11. – 2 dni – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí – poslucháč ; 2012 – 23.–24.1. 2 dni Obchodný register – aplikačné problémy – 1.časť poslucháč 5.–6.3. 2 dni Technika pojednávania a rozbor procesných modelových situácií poslucháč 18.4. 1 deň Odstrániteľné/neodstrániteľné vady návrhu, podania poslucháč 12.–13.11. 2 dni Výklad právnych úkonov a následky ich vád poslucháč 26.–27.11. 2 dni Obchodné spoločnosti a družstvá v aktuálnej judikatúre NS ČR a NS SR poslucháč 29.–30.11. 2 dni Ochrana osobnosti, tlačový zákon poslucháč ; 2013 – 18.–19.2.2013 – 2 dni –Pracovné právo, Zákonník práce, aktuálna rozhodovacia činnosť – poslucháč 11.4.2013 – 1 deň – Určovacie žaloby – poslucháč 30.10.2013 – 1 deň –Rozvod (výška výživného, posudzovanie príjmov rodičov podnikateľov, BSM) – poslucháč
 • 2011 – 22.3.– 1 deň – Aplikačné problémy OSP, predbežné opatrenia – poslucháč, 19.4.–1 deň – Vysporiadanie podielového a bezpodielového vlastníctva – poslucháč, 21.4. – 1 deň – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa – poslucháč, 25.–27.5 – 3 dni – Celokrajové školenie sudcov obvodu KS v TT – poslucháč, 3.–4.11. – 2 dni – Právomoc, uznávanie a výkon súdnych rozhodnutí – poslucháč

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Exekúcia a výkon rozhodnutí
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žiadosť o udelenie poverenia… Pojednávanie prebehne dňa

  Dátum pojednávania je zo vzdialenej budúcnosti, ide o chybu v pôvodných dátach.
  Súd – Okresný súd Trnava
  Sudca – Mgr. Andrea Tomašovičová
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie priebehu hranice… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného, zmena… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie práva z vecného… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností + NO… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníctva… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, priznanie náhrady… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zákaz styku + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 950,- Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.