JUDr. Gabriela Tučková

 1. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 2 586 pojednávaní a 2 330 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 2

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1431 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 153 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 21.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 317 – 344. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 185
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 116

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,4%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 189,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 179 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 38 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 21,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 104,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 1

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1042 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 119 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 18 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 525 – 541. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 62,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 129
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 81

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 5,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 225 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 240 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 59 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 24,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 70,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 1.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 623 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 239 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 90
 • Počet potvrdených odvolaní – 56

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,9% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,2%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 97 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 120 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 41 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 28,7% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 129,6% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 26 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 124 – 135. mieste. Za kvalitu získal 6,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 19,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 0
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2012 – nebol dôvod na zníženie nápadu
 • 2011 – 6–7.4.2011 október 2011 21.11.2011; 2013 – 0
 • 2011 – 6–7.4.2011 október 2011 21.11.2011

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Ostatné
  Potvrdzujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie neodkladného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod manželstva s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vyhlásenie za… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie za mŕtveho Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh otca na úpravu styku s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmeny úpravy výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.