JUDr. Boris Buľubaš

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Skalica, evidujeme 3 899 pojednávaní a 3 734 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 14 rokmi.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1461 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 48 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 26 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 113 – 132. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 78,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 192
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 150

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,7%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 342,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 271 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 220 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 81,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 267,6% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1051 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 40 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 467 – 491. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 12 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 68,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 102
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 70

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 385 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 629 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 247 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 39,3% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 95,2% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca nerozhodoval v žiadnej agende väčšinovo.

Sudca v sledovanom období odpracoval 628 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 139 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 56,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 61,2%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 39
 • Počet potvrdených odvolaní – 22

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,2% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 311 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 344 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 31 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 8,6% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 72,1% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 7,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 15 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2012 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.); 2012 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni); 2013 – Školenie sudcov organizované KS Trnava – Omšenie (3 dni)
 • 2011 – Školenie sudcov organizované KS v Trnave – Omšenie (25.–27.5.)

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neplatnosti dražby Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie neplatnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 420,08 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.846,59 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 650,00 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 289.133,69 € s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o vyporiadanie… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 70,70 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie spotr. zmluvy za… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vysporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 5.653,99 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2131,49… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 349,48 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 2.400,00 Eur Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3.201,09 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 1.155,03 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 4.444,67 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 29.955,00 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.