Okresný súd Skalica Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica

Na súde pracujú 2 sudcovia.

Pre súd evidujeme 24 509 pojednávaní a 36 312 rozhodnutí.

Celkovo 21. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 500€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,7 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 17,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,9 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,8 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:

Adresa

Okresný súd Skalica
Nám. Slobody 15
909 01 Skalica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 773

5 080

Mgr. Helena Silavecká

sudca

736

636

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

A Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
JUDr. Ladislav Blaško

sudca

1 365

1 072

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 773

5 080

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

4 058

3 859

Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 921

4 027

Mgr. Nelly Erbertová

pravdepodobne VSÚ

0

744

Mgr. Peter Guček

sudca

1 376

970

Mgr. Ondrej Hertel

neznámy pracovník

0

365

Mgr. Nelly Hollá

pravdepodobne VSÚ

0

479

JUDr. Jaroslav Ivan

sudca

742

439

Mgr. Andrea Kucharičová

pravdepodobne VSÚ

0

727

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

4 910

5 609

Mgr. Jozef Mikuš

pravdepodobne VSÚ

0

576

JUDr. Malvína Ozábalová

pravdepodobne VSÚ

0

98

Mgr. Andrea Poliaková

pravdepodobne VSÚ

0

246

Mgr. Helena Silavecká

sudca

736

636

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

3 207

2 708

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

neznáma pracovníčka

0

666

Mgr. Jana Vajayova

pravdepodobne VSÚ

0

48

Mgr. Jana Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

642

JUDr. Ivan Šimek

sudca

2 437

2 656

Mgr. Adriana Šimková

neznáma pracovníčka

0

41

Mgr. Tomáš Šteflík

pravdepodobne VSÚ

0

56

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Vrátenie motorového vozidla Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na začatie konania o… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 10.509,19 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 91,00 € s prísl. -… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Nariadenie ústavnej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 10.509,19 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zaplatenie 785,75 € s prísl.… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Zníženie výživného a úprava… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vyporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod a úprava práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .