Okresný súd Skalica Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica

Na súde pracuje 8 sudcov.

Pre súd evidujeme 16 915 pojednávaní a 26 672 rozhodnutí.

Celkovo 21. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 500€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,7 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 17,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,9 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,8 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421348827180
Fax:
+421348827191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905 519 743

Adresa

Okresný súd Skalica
Nám. Slobody 15
909 01 Skalica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/8 827 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/8 827 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Jarmila Bíliková a podpredseda je JUDr. Božena Michaláčová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 430

2 861

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

661

424

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 807

3 162

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 207

4 050

Mgr. Peter Guček

sudca

49

19

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

3 610

3 830

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 830

2 190

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

2 601

2 376

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 430

2 861

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

661

424

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 807

3 162

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

3 207

4 050

Mgr. Nelly Erbertová

pravdepodobne VSÚ

0

758

Mgr. Peter Guček

sudca

49

19

Mgr. Ondrej Hertel

pravdepodobne VSÚ

0

379

Mgr. Nelly Hollá

pravdepodobne VSÚ

0

432

Mgr. Andrea Kucharičová

pravdepodobne VSÚ

0

719

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

3 610

3 830

Mgr. Jozef Mikuš

pravdepodobne VSÚ

0

605

JUDr. Malvína Ozábalová

pravdepodobne VSÚ

0

105

Mgr. Andrea Poliaková

pravdepodobne VSÚ

0

255

Mgr. Helena Silavecká

sudca

736

710

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 830

2 190

Mgr. Adriana Šimková

neznáma pracovníčka

0

41

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

2 601

2 376

Mgr. Tomáš Šteflík

pravdepodobne VSÚ

0

57

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

neznáma pracovníčka

0

682

Mgr. Jana Vajayova

pravdepodobne VSÚ

0

51

Mgr. Jana Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

189

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Ostatné
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Obžaloba § 360a odsek 1 písmeno a)b)c)… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba § 20 k 194 ods. 1/2 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Skalica
  Sudca – JUDr. Ladislav Blaško
  Obžalovaný – Anton Galba
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod a úprava práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 250.000,00 € s prísl. - PR Pojednávanie prebehne dňa

 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Obžaloba § 221/1,2,3c) TZ a iné Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .