Okresný súd Skalica Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica

Na súde pracuje 7 sudcov.

Pre súd evidujeme 13 449 pojednávaní a 21 399 rozhodnutí.

Celkovo 21. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 500€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,7 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 17,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,9 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,8 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421348827180
Fax:
+421348827191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905 519 743

Adresa

Okresný súd Skalica
Nám. Slobody 15
909 01 Skalica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/8 827 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/8 827 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Jarmila Bíliková a podpredseda je JUDr. Božena Michaláčová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 225

2 124

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

240

77

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 241

2 656

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

2 536

3 029

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

2 927

2 919

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 558

1 845

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

2 002

1 777

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 225

2 124

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

240

77

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 241

2 656

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

2 536

3 029

Mgr. Nelly Erbertová

pravdepodobne VSÚ

0

768

Mgr. Ondrej Hertel

pravdepodobne VSÚ

0

379

Mgr. Nelly Hollá

pravdepodobne VSÚ

0

405

Mgr. Andrea Kucharičová

pravdepodobne VSÚ

0

585

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

2 927

2 919

Mgr. Jozef Mikuš

pravdepodobne VSÚ

0

589

JUDr. Malvína Ozábalová

pravdepodobne VSÚ

0

105

Mgr. Andrea Poliaková

pravdepodobne VSÚ

0

254

Mgr. Helena Silavecká

sudca

736

709

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 558

1 845

Mgr. Adriana Šimková

neznáma pracovníčka

0

41

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

2 002

1 777

Mgr. Tomáš Šteflík

pravdepodobne VSÚ

0

57

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

pravdepodobne VSÚ

0

663

Mgr. Jana Vajayova

pravdepodobne VSÚ

0

51

Mgr. Jana Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

179

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami, Zrušujúce
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 201/1 a § 211/1 a), c), d) 3… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 208/1 a) TZ Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 156 ods.1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhradu majetkovej škody a nemajetkovej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Náhrada majetkovej škody a nemaj. ujmy… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .