Okresný súd Skalica Nám. Slobody 15, 909 01 Skalica

Na súde pracuje 7 sudcov.

Pre súd evidujeme 13 013 pojednávaní a 20 491 rozhodnutí.

Celkovo 21. najviac pokutovaný súd z 54 okresných súdov.

Slovenskej republiky za neskoré a nesprávne rozhodnutia v rokoch 2010 – 2013 boli 35 500€

Priemerné dĺžky trvania konaní v rámci súdu podľa agiend:

Celkovo 26. najrýchlejší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Občiansko-právne:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 11,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 9,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 11 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 9,7 mesiaca

Celkovo 7. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Obchodné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 19,9 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 15,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 17,6 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 13,9 mesiaca

Celkovo 25. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Veci starostlivosti o maloletých:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 7,4 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 5,5 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 5,8 mesiaca

Celkovo 15. najpomalší súd z 55 okresných súdov v rámci agendy Trestné veci:

 • Priemerná dĺžka za rok 2013 je 4,8 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2012 je 4,7 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2011 je 6,3 mesiaca
 • Priemerná dĺžka za rok 2010 je 7,2 mesiaca

Kontakt

Tel. číslo:
+421348827180
Fax:
+421348827191

Pre médiá

Kontaktná osoba:
Mgr. Jana Kondákorová
Tel. číslo:
0905 519 743

Adresa

Okresný súd Skalica
Nám. Slobody 15
909 01 Skalica
Slovenská republika

Informačné centrum

Tel. číslo:
034/8 827 200
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
utorok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
streda: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
štvrtok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00
piatok: 8:00 - 11:30, 12:00 - 15:00

Podateľňa

Tel. číslo:
034/8 827 180
Otváracie hodiny
pondelok: 8:00 - 15:30
utorok: 8:00 - 15:30
streda: 8:00 - 15:30
štvrtok: 8:00 - 15:30
piatok: 8:00 - 15:30

Informačné stredisko obchodného registra

Otváracie hodiny
pondelok:
utorok:
streda:
štvrtok:
piatok:

Mapa

Zobraziť na mape aj s ostatnými súdmi Slovenskej Republiky.

Predsedovia

Predseda súdu je Mgr. Jarmila Bíliková a podpredseda je JUDr. Božena Michaláčová.

Sudcovia

Zoznam sudcov, ktorí aktívne pôsobia na súde.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 203

2 024

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

180

41

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 183

2 592

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

2 450

2 805

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

2 843

2 714

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 523

1 784

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 911

1 687

Zoznam sudcov, ktorí pôsobili na súde a ostatných úradníkov, ktorí boli uvedení pri súdnych pojednávaniach alebo rozhodnutiach.

Titul Meno Pozícia Pojednávania Rozhodnutia
Mgr. Jarmila Bíliková

predseda

1 203

2 024

JUDr. Ladislav Blaško

sudca

180

41

JUDr. Boris Buľubaš

sudca

2 183

2 592

JUDr. Janka Butašová

sudkyňa

2 450

2 805

Mgr. Nelly Erbertová

pravdepodobne VSÚ

0

768

Mgr. Ondrej Hertel

pravdepodobne VSÚ

0

377

Mgr. Nelly Hollá

pravdepodobne VSÚ

0

400

Mgr. Andrea Kucharičová

pravdepodobne VSÚ

0

570

JUDr. Božena Michaláčová

podpredseda

2 843

2 714

Mgr. Jozef Mikuš

pravdepodobne VSÚ

0

586

JUDr. Malvína Ozábalová

pravdepodobne VSÚ

0

105

Mgr. Andrea Poliaková

pravdepodobne VSÚ

0

254

Mgr. Helena Silavecká

sudca

736

709

JUDr. Ivan Šimek

sudca

1 523

1 784

Mgr. Adriana Šimková

neznáma pracovníčka

0

41

JUDr. Vladimíra Slobodová

sudkyňa

1 911

1 687

Mgr. Tomáš Šteflík

pravdepodobne VSÚ

0

57

Ing. Mgr. Zuzana Tomašovičová

pravdepodobne VSÚ

0

655

Mgr. Jana Vajayova

pravdepodobne VSÚ

0

51

Mgr. Jana Vašková

pravdepodobne VSÚ

0

176

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Výchovné opatrenia
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Ohlásené pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 20 k § 221/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba §375/1 písm. a), ods. 2 písm.… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 207/1 TZ Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 188 ods.1,2 písm.d/ Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 188 ods.1, ods.2 písm.d)… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 213/1 ods.4 písm. a), § 250/1… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, Obžaloba § 289 ods.1 TZ, § 364 ods.1a) TZ Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 517,02 € s prísl. - PR Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, Zaplatenie 394,95 € s prísl. - PR Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O súde neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o súde boli získané z pôvodného dokumentu, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná .