Mgr. Róbert Veterník

 1. Active vice chairman at the court Okresný súd Martin, we register 1,646 hearings and 930 judgements.

Close persons acknowledged in property declarations in years 2014, 2013, and 2012.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2014:

 • Hlavný referent Lucia Veterníková, Okresný súd Mt.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2013:

 • Hlavný referent Lucia Veterníková, Okresný súd Mt.

Close persons acknowledged in property declaration in a year 2012:

 • Hlavný referent Lucia Veterníková, Okresný súd Mt.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in translation missing: en.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

The judge worked 1419 days in the period and was assigned on average 76 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 23.5 from 40 possible points and ranked on 224 – 243. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 72.5% of cases. The average in the same agenda is 66%.

 • Number of Appellate Decisions – 51
 • Number of Affirmed Decisions – 37

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.1% of cases. The average in the same agenda is 8.7%.

Of the total number of the judge's judgements 0.9% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.9%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 110.6 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 73 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 41 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 56.2% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 93.8% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 0
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Criminal agenda. The judge mostly issued judgements in Criminal agenda.

The judge worked 1023 days in the period and was assigned on average 55 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 26.5 from 40 possible points and ranked on 153 – 167. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 9 out of 15 points
 • Effectivity – 17.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 69.8% of cases. The average in the same agenda is 63.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 43
 • Number of Affirmed Decisions – 30

An appeal against the judge's judgements is filed in 3.5% of cases. The average in the same agenda is 8.1%.

Of the total number of the judge's judgements 1.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 3%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 79 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 55 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 38 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 69.1% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 111% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 0 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

The judge in this period worked 620 days and on average was assigned 52 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Number of appellate judgements – 22
 • Number of confirmed judgements – 12

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 211 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 77 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 41 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 76,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.z. – podpredseda súdu
 • 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov, 20.02.2013 – Pracovné stretnutie na Krajskom súde v Žiline, 06.06.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium
 • 2012 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.Z. – podpredseda súdu, od 01.01. – 31.12.2012 zastavený nápad do súdnych oddelení 1T, 1Td, 1Tcud – pridelená vec s rozsiahlym spisovým materiálom cca nad 30.000 strán.
 • 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 13.–14.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov
 • 2011 – účasť na trestnoprávnych grémiách; 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 13.–14.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov; 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov, 20.02.2013 – Pracovné stretnutie na Krajskom súde v Žiline, 06.06.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium
 • 2011 – účasť na trestnoprávnych grémiách
 • 2011 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.z. – podpredseda súdu; 2012 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.Z. – podpredseda súdu, od 01.01. – 31.12.2012 zastavený nápad do súdnych oddelení 1T, 1Td, 1Tcud – pridelená vec s rozsiahlym spisovým materiálom cca nad 30.000 strán.; 2013 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.z. – podpredseda súdu
 • 2011 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.z. – podpredseda súdu

Published judgements

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Trestný rozkaz – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania povinnej… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – Y. U.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zanedbania povinnej… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – R. E.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na zdraví §… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – H. K.
 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – R. B.
 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin vydierania… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – Y. H.
 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin marenia výkonu… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – R. U.
 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, pzločin porušovania domovej… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – J. Q.
 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže § 212… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – F. W.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin násilia proti skupine… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – H. Y.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ohrozenia pod vplyvom… Hearing will be held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – O. V.
More hearings

Past hearings

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin ublíženia na… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – I. G.
 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin podvodu § 221/1, 2… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – A. W.
 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, výtržníctva § 364 ods.1a/ TZ… Hearing was held on

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – B. U.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zneužívania… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin výtržníctva podľa §… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – U. N.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin týrania blízkej… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – S. B.
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, pokračovací prečin… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – U. P.
 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zločin nedovolenej výroby… Hearing was held on

  Court – Okresný súd Martin
  Judge – Mgr. Róbert Veterník
  Defendant – T. V.
 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, prečin sprenevery § 213 ods.… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.