Mgr. Róbert Veterník

 1. Aktívny podpredseda na súde Okresný súd Martin, evidujeme 1 576 pojednávaní a 901 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013 a 2012.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

 • Hlavný referent Lucia Veterníková, Okresný súd Mt.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

 • Hlavný referent Lucia Veterníková, Okresný súd Mt.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

 • Hlavný referent Lucia Veterníková, Okresný súd Mt.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.trestná.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1419 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 76 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 224 – 243. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 72,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 66%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 51
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 37

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,9%. Priemer v rovnakej agende je 2,9%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 110,6 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 73 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 41 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 56,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 93,8% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1023 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 55 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 26.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 153 – 167. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 9 z 15 bodov
 • Efektivita – 17.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 63,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 43
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 30

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 3,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 8,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,1%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 79 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 55 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 38 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 69,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 111% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Trestná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Trestnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 620 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 52 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 54,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 52,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 22
 • Počet potvrdených odvolaní – 12

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,8%, pričom priemer v rovnakej agende je 4%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 211 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 77 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 41 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 53,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 76,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 203 – 218. mieste. Za kvalitu získal 9,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 14,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.z. – podpredseda súdu
 • 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov, 20.02.2013 – Pracovné stretnutie na Krajskom súde v Žiline, 06.06.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium
 • 2012 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.Z. – podpredseda súdu, od 01.01. – 31.12.2012 zastavený nápad do súdnych oddelení 1T, 1Td, 1Tcud – pridelená vec s rozsiahlym spisovým materiálom cca nad 30.000 strán.
 • 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 13.–14.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov
 • 2011 – účasť na trestnoprávnych grémiách; 2012 – 24.02.2012 – Trestnoprávne grémium, 05.06.2012 – Efektívne využitie PC, internetu a práv. vyhľadávačov, 13.–14.11.2012 – Prac. stretnutie trestných sudcov; 2013 – 17.01.2013 – Trestné grémium, 09.–10.12.2013 – Pracovné stretnutie T sudcov, 20.02.2013 – Pracovné stretnutie na Krajskom súde v Žiline, 06.06.2013 – Trestné grémium, 05.09.2013 – Trestné grémium
 • 2011 – účasť na trestnoprávnych grémiách
 • 2011 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.z. – podpredseda súdu; 2012 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.Z. – podpredseda súdu, od 01.01. – 31.12.2012 zastavený nápad do súdnych oddelení 1T, 1Td, 1Tcud – pridelená vec s rozsiahlym spisovým materiálom cca nad 30.000 strán.; 2013 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.z. – podpredseda súdu
 • 2011 – § 39 zák. č. 757/2004 Z.z. – podpredseda súdu

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozhodnutie – Hospodárske trestné činy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozhodnutie – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozhodnutie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozhodnutie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – J. B.
 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, zločin výroby detskej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – V. W.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací prečin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – F. S.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – G. X.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pzločin porušovania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – A. D.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin marenia výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – K. C.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – K. J.
 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – H. B.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, výtržníctva § 364… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepusteie Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – H. Y.
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin zneužívania… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – I. B.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin krádeže v… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, podmienečné prepustenie z… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, pokračovací zločin… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin sprenevery §… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – D. V.
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin sprenevery §… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin výtržníctva podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – G. U.
 10. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin nedovedenia dane… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Martin
  Sudca – Mgr. Róbert Veterník
  Obžalovaný – E. R.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.