Mgr. Lucia Vícenová

 1. Active judge at the court Okresný súd Pezinok, we register 1,626 hearings and 1,321 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 11 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 3 and delays prior to case assignment 1.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Obchodná agenda. Sudca rozhodoval najmä v Obchodnej agende.

The judge in this period worked 661 days and on average was assigned 145 cases in 10 days in main agendas.

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 65,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 63,7%.

 • Number of appellate judgements – 75
 • Number of confirmed judgements – 49

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 7,1% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 9,7%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,4%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 447 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 426 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 293 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 56,2% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 134,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 18 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 519 – 534. mieste. Za kvalitu získal 8,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 9,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – seminár – 11.4.2013, 16.–17.05.2013, 12.6.2013, 6.11.2013
 • 2012 – seminár – 06.03.2012, seminár –18.04.2012, seminár – 06.11.2012, seminár – 21.–23.11.2012
 • 2011 – Seminár – 6; 2012 – seminár – 06.03.2012, seminár –18.04.2012, seminár – 06.11.2012, seminár – 21.–23.11.2012; 2013 – seminár – 11.4.2013, 16.–17.05.2013, 12.6.2013, 6.11.2013
 • 2011 – Seminár – 6

Published judgements

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 3. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 8. Uznesenie – Bezdôvodné obohatenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, NO + žaloba o zriadenie… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 102 525,20 € Hearing will be held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie 10.000,-… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3.154 Eur s prísl. Hearing will be held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, Určenie vlastníckeho práva Hearing will be held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Vydanie nehnuteľných vecí Hearing will be held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu majetkovej a… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 814,86 Eur s… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vyporiadanie… Hearing will be held on

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 70,7 Eur s… Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 5905,68 Eur Hearing was held on

 2. Vyhlásenie rozsudku, určenie vlastníctva k nehnuteľnosti +… Hearing was held on

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - 146,16 € Hearing was held on

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, O určenie práv k nehnuteľnosti Hearing was held on

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti kúpnej… Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Neodkladné opatrenie - určenie… Hearing was held on

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - 734,30 € Hearing was held on

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníctva Hearing was held on

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o určenie, že žalovana nie je… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o náhradu za bolesť Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.