JUDr. Diana Vlčková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 3 240 pojednávaní a 2 790 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Krajský súd Prešov, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a žiadne rozhodnutia.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1066 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 20 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 23.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 286 – 303. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 10.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 76,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 211
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 162

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 10,7% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 358 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 538 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 184 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 34,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 94,7% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 631 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 174 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 72,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 88
 • Počet potvrdených odvolaní – 64

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,5% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,3%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 318 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 280 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 115 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,9% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 95,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,5 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 286 – 298. mieste. Za kvalitu získal 9,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,75 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2012 – 1
 • 2011 – 2; 2012 – 1
 • 2011 – 2

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Platobný rozkaz – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 25388,9 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o vysporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 2960,69 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o vypratanie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o určenie vlastníckeho práva… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1959,54 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie neplatnosti dohody o… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 66,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 3624,47 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 2 255,20… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1164,39 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 127 026,13 CZK s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1 000 € Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 11,99 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1021,21 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 15 500 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.