JUDr. Jana Vlčková

 1. Active judge at the court Krajský súd Bratislava, we register 1,158 hearings and 804 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for more than 17 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2015

We do not register any indicators for the judge yet.

Indicators for 2013

We do not register any indicators for the judge yet.

Published judgements

 1. Uznesenie
  Odmietajúce odvolanie
  Judgement was issued on

 2. Rozsudok – Vlastnícke právo k nehnuteľnostiam
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 3. Dopĺňací rozsudok – Pracovné právo
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Vlastníctvo bytov a nebytových priestorov
  Zrušujúce
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu pri výkone verejnej…
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok Judgement was issued on

 7. Rozsudok – Neplatnosť skončenia pracovného pomeru
  Zmeňujúce
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok – Poistenie
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok – Zodpovednosť za škodu
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok – Nájomná zmluva
  Potvrdzujúce
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

We do not register any upcoming hearings for the judge yet.

Past hearings

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, 1.946,77 € Hearing was held on

 2. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR o zapl. 40.359,94 EUR s… Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 3 966,87 EUR s… Hearing was held on

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, Určenie vlastníckeho práva Hearing was held on

 5. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zapl. 13 871,00 € s prísl. Hearing was held on

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie vecí Hearing was held on

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, platobný rozkaz - 55,32 € s… Hearing was held on

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, Zrušenie rozhodcovského… Hearing was held on

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu škody a nemajetkovej… Hearing was held on

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PR pre 16 793,77 € s prísl. Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.