JUDr. Myrtill Vojteková

 1. Active judge at the court Okresný súd Galanta, we register 3,876 hearings and 5,015 judgements.
 1. The judge has been nominated to function for almost 17 years.

obtained from annual statistical reports of judges.

Indicators for 2017

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 1334 days in the period and was assigned on average 131 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2017, the judge received in total 22 from 40 possible points and ranked on 285 – 316. place of 651 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 16 out of 25 points

Chart Comparison

Legend
Advanced Comparison
The chart is most useful for comparisons of judges at the same or similar courts, and those who decide cases in the same or similar agenda. Specific courts and agendas have an impact on the overall performance of judges. Simply put, commercial judge from Bratislava and criminal judge from Rožňava decide uncomparable cases.

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.4% of cases. The average in the same agenda is 67.8%.

 • Number of Appellate Decisions – 171
 • Number of Affirmed Decisions – 105

An appeal against the judge's judgements is filed in 6.8% of cases. The average in the same agenda is 7.9%.

Of the total number of the judge's judgements 2.6% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 152.9 days. The average at the end of 2017 was 340.8 days.

The judge had 163 unresolved cases at the end of 2017. The average was 192.7 cases.

The judge had 106 restant cases at the end of 2017. The average was 111.7. This represents 65% of the judge's unresolved cases. Average was 54.1%.

In 2017, the judge was able to resolve 161.4% of assigned cases. Average was 141.8%.

Indicators for 2015

Number of Constitutional Court decisions against the judge:

 • Issued – 2
 • Delays prior to case assignment – 0

The judge was mostly assigned to Family Agenda. The judge mostly issued judgements in Family Agenda.

The judge worked 959 days in the period and was assigned on average 94 cases per 100 days in main agendas.

Evaluation

In 2015, the judge received in total 20.5 from 40 possible points and ranked on 417 – 443. place of 738 evaluated judges.

 • Quality – 6 out of 15 points
 • Effectivity – 14.5 out of 25 points

Quality Indicators

The judge's judgements were on appeal affirmed in 61.2% of cases. The average in the same agenda is 67.3%.

 • Number of Appellate Decisions – 139
 • Number of Affirmed Decisions – 85

An appeal against the judge's judgements is filed in 7.9% of cases. The average in the same agenda is 7.6%.

Of the total number of the judge's judgements 3.1% is changed or reversed. The average in the same agenda is 2.5%.

Effectivity Indicators

Estimated average length of proceedings is 250 days. The average at the end of 2015 was 339 days.

The judge had 253 unresolved cases at the end of 2015. The average was 377 cases.

The judge had 79 restant cases at the end of 2015. The average was 150. This represents 31.2% of the judge's unresolved cases. Average was 42.6%.

In 2015, the judge was able to resolve 92.5% of assigned cases. Average was 97.1%.

Indicators for 2013

The number of Constitutional court judgements against the judges – issued 1 and delays prior to case assignment 0.

For the judge we register performance data for years 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

The judge in this period worked 579 days and on average was assigned 182 cases in 10 days in main agendas.

Quality indicators

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Number of appellate judgements – 91
 • Number of confirmed judgements – 57

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Efficiency indicators

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 151 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 153 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 61 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 196 – 202. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Notes

obtained from annual statistical reports of judges pertaining to indicators.

 • 2013 – 29.04.2013 – 30.04.2013 – európske rodinné právo 16.09.2013 – 17.09.2013 – profesionálna etika sudcu 24.10.2013 – 25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu 02.12.2013 – 03.12.2013 – aktuálna rozhodovacia činnosť špecifikovaných rodinných senátov
 • 2012 – 9–10.2.2012 aktuálna rozhodovania činnosť rodinných senátov – poslucháč 16.–17.2.2012 – 5. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 12.6.2012 – Efektívne využitie PC, internet, právnych vyhľadávačov – poslucháč 18.–19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné – poslucháč 25.– 26.10.2012 – 6. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde – poslucháč
 • 2011 – 21.4.2011 – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa, určovanie výživného na maloleté dieťa 21.11.20211 – Aktuálne otázky rodinného práva – seminár pre špecializované rodinné senáty; 2012 – 9–10.2.2012 aktuálna rozhodovania činnosť rodinných senátov – poslucháč 16.–17.2.2012 – 5. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 12.6.2012 – Efektívne využitie PC, internet, právnych vyhľadávačov – poslucháč 18.–19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné – poslucháč 25.– 26.10.2012 – 6. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde – poslucháč; 2013 – 29.04.2013 – 30.04.2013 – európske rodinné právo 16.09.2013 – 17.09.2013 – profesionálna etika sudcu 24.10.2013 – 25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu 02.12.2013 – 03.12.2013 – aktuálna rozhodovacia činnosť špecifikovaných rodinných senátov
 • 2011 – 21.4.2011 – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa, určovanie výživného na maloleté dieťa 21.11.20211 – Aktuálne otázky rodinného práva – seminár pre špecializované rodinné senáty

Published judgements

 1. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 2. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 3. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 5. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 7. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Iná povaha rozhodnutia
  Judgement was issued on

 8. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

 10. Rozsudok bez odôvodnenia – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Judgement was issued on

More judgements

Upcoming hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na určenie výživného… Hearing will be held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zvýšenie výživného Hearing will be held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Hearing will be held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného pre… Hearing will be held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie vyživovacej… Hearing will be held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu úpravy práv a… Hearing will be held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na… Hearing will be held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na schválenie právneho… Hearing will be held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na pozbavenie… Hearing will be held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Hearing will be held on

More hearings

Past hearings

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Hearing was held on

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na ÚPP Hearing was held on

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na nariadenie ústavnej… Hearing was held on

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie detí do osobnej… Hearing was held on

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zmenu zariadenia na… Hearing was held on

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie výživného na… Hearing was held on

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na určenie výživného… Hearing was held on

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Hearing was held on

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Hearing was held on

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na vydanie uznesenia o… Hearing was held on

More hearings

Information regarding the court were obtained from the judge list, which was most recently updated on . The information may have been additionally supplemented by the data retrieved from property declarations and statistical reports.