JUDr. Myrtill Vojteková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Galanta, evidujeme 4 336 pojednávaní a 5 495 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 18 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1334 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 131 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 22 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 285 – 316. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 16 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 171
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 105

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 152,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 163 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 106 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 65% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 161,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 2
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Poručenská agenda. Sudca rozhodoval najmä v Poručenskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 959 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 94 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 20.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 417 – 443. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 14.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 61,2% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,3%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 139
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 85

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 7,6%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%. Priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 250 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 253 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 79 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 31,2% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 92,5% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä agenda Starostlivosti o maloletých. Sudca rozhodoval najmä v agende Starostlivosti o maloletých.

Sudca v sledovanom období odpracoval 579 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 182 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 62,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 65,5%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 91
 • Počet potvrdených odvolaní – 57

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 8,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 7,2%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3,1%, pričom priemer v rovnakej agende je 2,5%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 151 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 153 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 61 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 32,4% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 115,3% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 196 – 202. mieste. Za kvalitu získal 6 z 15 možných bodov, za efektivitu 18,25 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 29.04.2013 – 30.04.2013 – európske rodinné právo 16.09.2013 – 17.09.2013 – profesionálna etika sudcu 24.10.2013 – 25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu 02.12.2013 – 03.12.2013 – aktuálna rozhodovacia činnosť špecifikovaných rodinných senátov
 • 2012 – 9–10.2.2012 aktuálna rozhodovania činnosť rodinných senátov – poslucháč 16.–17.2.2012 – 5. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 12.6.2012 – Efektívne využitie PC, internet, právnych vyhľadávačov – poslucháč 18.–19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné – poslucháč 25.– 26.10.2012 – 6. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde – poslucháč
 • 2011 – 21.4.2011 – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa, určovanie výživného na maloleté dieťa 21.11.20211 – Aktuálne otázky rodinného práva – seminár pre špecializované rodinné senáty; 2012 – 9–10.2.2012 aktuálna rozhodovania činnosť rodinných senátov – poslucháč 16.–17.2.2012 – 5. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 12.6.2012 – Efektívne využitie PC, internet, právnych vyhľadávačov – poslucháč 18.–19.10.2012 – Medzinárodné právo rodinné – poslucháč 25.– 26.10.2012 – 6. prac. stretnutie sudcov vybavujúcich agendu P – poslucháč 21.11.2012 – Technika pojednávania, konanie na súde – poslucháč; 2013 – 29.04.2013 – 30.04.2013 – európske rodinné právo 16.09.2013 – 17.09.2013 – profesionálna etika sudcu 24.10.2013 – 25.10.2013 – 8. pracovné stretnutie sudcov vybavujúcich P agendu 02.12.2013 – 03.12.2013 – aktuálna rozhodovacia činnosť špecifikovaných rodinných senátov
 • 2011 – 21.4.2011 – Starostlivosť o maloletých, možnosti súdu pri ochrane riadnej výchovy dieťaťa, určovanie výživného na maloleté dieťa 21.11.20211 – Aktuálne otázky rodinného práva – seminár pre špecializované rodinné senáty

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok bez odôvodnenia – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Opravné uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok bez odôvodnenia – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na úpravu rodičovských… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zníženie vyživovacej… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozovd + ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zvýšenie výživného Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie dieťaťa do osobnej… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na úpravu styku Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, N Á V R Hna úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Úprava styku + NO Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.