JUDr. Andrea Zolotová

 1. Aktívna podpredseda na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 4 846 pojednávaní a 3 809 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred asi 13 rokmi.

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1494 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 32 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 31.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 18 – 19. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 18 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 84,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 593
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 501

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 19% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 3%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 211,4 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 117 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 86 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 73,5% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 243,4% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1061 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 35 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 27 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 134 – 152. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 82,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 280
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 231

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 11,1% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,9%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 290 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 466 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 213 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 45,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 111% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 647 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 271 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 77,7% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 103
 • Počet potvrdených odvolaní – 80

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 6,3% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,4%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 202 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 416 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 168 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 35,8% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 98,7% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 24,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 196 – 202. mieste. Za kvalitu získal 11,75 z 15 možných bodov, za efektivitu 12,5 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – 30. – 31. 10. 2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2012 – 17. 04. 2012 – Krajský súd Prešov – Zasadnutie Občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia. 22. – 23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný seminár sudcov
 • 2011 – 24. 11. 2011– školenie sudcov C, Cb na Krajskom súde v Prešove.; 2012 – 17. 04. 2012 – Krajský súd Prešov – Zasadnutie Občianskoprávneho a obchodnoprávneho kolégia. 22. – 23. 11. 2012 – Vysoké Tatry – Štrbské Pleso – Odborný seminár sudcov; 2013 – 30. – 31. 10. 2013 – Seminár sudcov – Stará Lesná
 • 2011 – 24. 11. 2011– školenie sudcov C, Cb na Krajskom súde v Prešove.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, manželské výživné Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie primeraného… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 635,90 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 664,50 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 994,33 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 2.807,31 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie bezdôvodného… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.