JUDr. Lenka Gomolová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 254 pojednávaní a 1 443 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Osvojenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, žiadosť o určenie mena a… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zvýšenie výživného… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, N á v r h matky na zvýšenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, udelenie súhlasu na zmenu… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a úpravu… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, marenie výkonu súdneho… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žiadosť o zvýšenie výživného Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh o rozvod manželstva a… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, výkon rozhodnutia vo veci… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.