JUDr. Oľga Csémyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Dunajská Streda, evidujeme 3 782 pojednávaní a 2 853 rozhodnutí.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014, 2013, 2012 a 2011.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2012:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2011:

získané zo štatistických výkazov sudcov.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 3
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 1215 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 66 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 19.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 411 – 435. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 4.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 15 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 60,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 233
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 141

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 7,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 349,9 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 347 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 260 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 74,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 212,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 1
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 888 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 58 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 17.5 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 542 – 556. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 6 z 15 bodov
 • Efektivita – 11.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 59,3% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 150
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 89

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 6,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 420 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 774 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 345 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 44,6% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 98,4% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 1 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2011 – 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 557 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 265 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v prípade odvolania potvrdené v 45,6% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 62,9%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 68
 • Počet potvrdených odvolaní – 31

Odvolanie proti rozhodnutiam sudcu je podávané v približne 5,4% prípadoch, pričom priemer v rovnakej agende je 8,9%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,9%, pričom priemer v rovnakej agende je 3,3%.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 171 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Sudca mal na konci roka 2013 nevybavených 238 prípadov. Priemer bol 238.

Sudca mal na konci roka 85 reštančných vecí, pričom priemer je 126. To u sudcu tvorí 29,1% z nevybavených vecí. Priemer je 43,4.

Sudca dokázal v roku 2013 vybaviť, k počtu pridelených vecí, 114,9% prípadov. Priemer bol 99,6%.

Sudca získal podľa našej metodológie celkovo 22,25 bodov. Spomedzi 739 hodnotených sudcov sa umiestnil na 299 – 317. mieste. Za kvalitu získal 5,25 z 15 možných bodov, za efektivitu 17 z 25.

Poznámky

získané zo štatistických výkazov sudcov týkajúce sa indikátorov.

 • 2013 – Účasť na seminároch v rozsahu 3 pracovných dní v pzícii poslucháča. Omšnie– celkorajové školenie sudcov – 3 dni v pozícii poslucháča.
 • 2013 – Účasť na seminároch v rozsahu 3 pracovných dní v pzícii poslucháča. Omšnie– celkorajové školenie sudcov – 3 dni v pozícii poslucháča.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie neplatnosti kúpnej… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že úver je… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 608,45 €… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 932,32 Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, náhrada škody Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, ustanovenie poručníka Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PR - zaplatenie istiny 5810,73… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníctva Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, schválenie právneho úkonu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, obmedzenie spôsobilosti na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava výkonu rod.práv a pov. +… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod manželstva a úprava práv… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, úprava rodičovských práv a… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, PR - zaplatenie istiny 312,87… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, vydanie bezdôvodného obohatenia… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zverenie malol. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vypratanie bytu Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.