Mgr. Boris Vittek

 1. Aktívny sudca na súde Okresný súd Prešov, evidujeme 408 pojednávaní a 342 rozhodnutí.
 2. Neaktívny sudca na súde Okresný súd Trenčín, evidujeme 694 pojednávaní a 2 343 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 466 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 12 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 16 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 549 – 560. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 7.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 8.5 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 69,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 68,7%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 36
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 25

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 8,5% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 10,1%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 2,6%. Priemer v rovnakej agende je 3,1%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 523,3 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 205 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 149 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 72,7% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 145,9% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Iné práva a slobody
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Sloboda a ľudská dôstojnosť
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Všeobecne nebezpečné a proti životnému…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

 2. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 352 ods.2 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – X. R.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 219 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – T. U.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 201 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – P. A.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 158 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – I. C.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – U. Q.
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 326 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – V. G.
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, obnovu konania Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – A. B.
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 155 ods. 1 Tr. zák.… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – M. E.
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – D. Z.
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Obžaloba Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – N. V.
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208 ods.1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – H. O.
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – B. I.
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 212 ods.1 Tr.zák. a… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – C. Q.
 6. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 348 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – A. S.
 7. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, zhabanie vecí Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, uloženie ochranného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 348 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – Z. E.
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 278 ods.1 Tr.zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Prešov
  Sudca – Mgr. Boris Vittek
  Obžalovaný – Z. A.
Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.