Mgr. Anna Monoková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Vranov nad Topľou, evidujeme 2 425 pojednávaní a 2 232 rozhodnutí.
 1. Sudca bol vymenovaný do funkcie pred viac ako 6 rokmi.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za roky 2014 a 2013.

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2014:

Blízke osoby uvedené v majetkových priznaniach sudcu za rok 2013:

Indikátory za rok 2017

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi nebola prideľovaná žiadna agenda väčšinovo. Sudca rozhodoval najmä v translation missing: sk.judges.indicators_2015.basic.decided_agenda.NA.

Sudca v sledovanom období odpracoval 909 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 67 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2017 celkovo 25 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 156 – 178. mieste spomedzi 651 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 12 z 15 bodov
 • Efektivita – 13 z 25 bodov

Grafické porovnanie

Legenda
Pokročilé porovnanie
Najväčší zmysel má porovnávať sudcov na rovnakom alebo podobnom súde a takých, ktorí pôsobia v rovnakej alebo podobnej agende. Súdy aj agendy totiž majú špecifický vplyv na výkonnosť sudcov. Povedané ešte jednoduchšie, obchodný sudca z Bratislavy a trestný sudca z Rožňavy zrejme riešia náročnosťou úplne iné spory.

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 81,4% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,8%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 188
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 153

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 9,8% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,4%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 1,8%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 175 dní. Priemer na konci roka 2017 bol 340,8 dní.

Sudca mal na konci roka 2017 nevybavených 152 prípadov. Priemer bol 192,7 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2017 88 reštančných vecí. Priemer bol 111,7. To u sudcu tvorí 57,9% z nevybavených vecí. Priemer bol 54,1%.

Sudca dokázal v roku 2017 vybaviť k počtu pridelených vecí 108,2% prípadov. Priemer bol 141,8%.

Indikátory za rok 2015

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi:

 • Vydané – 0
 • Prieťahy pred pridelením veci – 0

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občianska agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občianskej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 481 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 43 prípadov v hlavných agendách.

Hodnotenie

Sudca získal v roku 2015 celkovo 34 zo 40 možných bodov a umiestnil sa na 9 – 12. mieste spomedzi 738 hodnotených sudcov.

 • Kvalita – 13.5 z 15 bodov
 • Efektivita – 20.5 z 25 bodov

Indikátory kvality

Rozhodnutie sudcu bolo v odvolacom konaní potvrdené v 88,9% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 67,1%.

 • Počet rozhodnutí o odvolaniach – 54
 • Počet potvrdených rozhodnutí – 48

Odvolanie je proti rozhodnutiam sudcu podávané v 4,6% prípadoch. Priemer v rovnakej agende je 9,3%.

Z celkového počtu rozhodnutí sudcu je zmenených alebo zrušených 0,5%. Priemer v rovnakej agende je 3%.

Indikátory efektivity

Odhadovaná priemerná dĺžka sporu je 166 dní. Priemer na konci roka 2015 bol 339 dní.

Sudca mal na konci roka 2015 nevybavených 293 prípadov. Priemer bol 377 prípadov.

Sudca mal na konci roka 2015 97 reštančných vecí. Priemer bol 150. To u sudcu tvorí 33,1% z nevybavených vecí. Priemer bol 42,6%.

Sudca dokázal v roku 2015 vybaviť k počtu pridelených vecí 120,6% prípadov. Priemer bol 97,1%.

Indikátory za rok 2013

Počet rozhodnutí Ústavného súdu voči sudcovi – vydané 0 a prieťahy pred pridelením veci 0.

Pre sudcu evidujeme výkonnostné dáta za roky 2013:

Sudcovi bola prideľovaná najmä Občiansko–právna agenda. Sudca rozhodoval najmä v Občiansko–právnej agende.

Sudca v sledovanom období odpracoval 43 dní a v priemere mu za 100 dní bolo pridelených 330 prípadov v hlavných agendách.

Indikátory kvality

Evidujeme menej ako 10 odvolaní o rozhodnutiach sudcu, preto dáta považujeme za nereprezentatívne.

Indikátory výkonnosti

Odhadovaná priemerná dĺžka konania sporu je 1077 dní. Priemer bol na konci roka 346 dní.

Informácie o nevybavených prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o reštančných prípadoch považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o výkonnosti sudcu považujeme za málo reprezentatívne a preto ich neprezentujeme.

Dáta o kvalite a efektivite sudcu nepovažujeme za dostatočné, preto sudcu bodovo nehodnotíme.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Trestný rozkaz – Poriadok vo verejných veciach
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Život a zdravie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rodina a mládež
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 158 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["E", "T"]
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 ods. 1 Tr.zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["P", "K"]
 3. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 208 ods.1 písm.a… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["W", "Z"]
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 225 ods.1, ods.5… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["J", "M"]
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 221, ods.1, ods.2)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["R", "I"]
 6. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 1, ods. 3… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["V", "J"]
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 157 ods.1, ods.2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["N", "T"]
 8. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 214 ods.1, ods. 2… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["S", "K"]
 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods.1 písm.c)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["U", "L"]
 10. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, § 172 ods.1 písm.c)… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["K", "S"]
Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 ods. 1) Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["T", "E"]
 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 183 ods.l 2 písm. b… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["L", "S"]
 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 364 ods.1 písm.a)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["V", "B"]
 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 212 ods.2 písm.f ods.3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["T", "A"]
 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods.1, ods.3… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["R", "Y"]
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, § 201 ods.1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 156 ods.1, § 364 ods.1… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["Y", "H"]
 8. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 207 ods. 1 Tr. zák. Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["S", "T"]
 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, § 221, ods.1, ods.2)… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Vranov nad Topľou
  Sudca – Mgr. Anna Monoková
  Obžalovaný – ["I", "B"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 36.885,74,-Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.