JUDr. Ing. Katarína Muráriková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 94 pojednávaní a 1 517 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Martin, evidujeme 112 pojednávaní a 142 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 1.621,71 eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 10150 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, žaloba o zabezpečenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 1.621,71 eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, overenie pravdivosti a… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.