JUDr. Ing. Katarína Muráriková

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 111 pojednávaní a 2 083 rozhodnutí.
 2. Neaktívna sudkyňa na súde Okresný súd Martin, evidujeme 112 pojednávaní a 145 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie neúčinnosti právneho… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie oddlženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie oddlženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, overenie pravdivosti a úplnosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Predbežné prejednanie sporu, Žaloba na určenie popretej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie oddlženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh veriteľa na vyhlásenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 188,07 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie oddlženia… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.