JUDr. Miroslava Belašičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 1 393 pojednávaní a 599 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 264 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Trestný rozkaz – Majetok
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Trestný rozkaz – Všeobecne nebezpečné a proti…
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin : sexuálne… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, zločin: sexuálne… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie záložného práva k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, Prečin : krádež podľa §… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, Návrh na zrušenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin: krivé obvinenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin: zanedbanie… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.