JUDr. Miroslava Belašičová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Pezinok, evidujeme 819 pojednávaní a 331 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Trnava, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 250 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Neplatnosť právnych úkonov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba §289/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["I", "Z"]
 2. Pojednávanie a rozhodnutie, náhradu nemajetkovej ujmy Pojednávanie prebehne dňa

 3. Hlavné pojednávanie s rozhodnutím, prečin zanedbania… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["V", "M"]
 4. Pojednávanie a rozhodnutie, prečin: zanedbanie povinnej… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["D", "C"]
 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie vlastníckeho práva Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, Rozhodovanie o obžalobách Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["T", "R"]
 7. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na zmenu spôsobu výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["C", "P"]
 8. Pojednávanie a rozhodnutie, obžaloba §289/1 Tr. zák. Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["S", "Y"]
 9. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na podmienečné upustenie… Pojednávanie prebehne dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["Q", "Y"]
 10. Pojednávanie a rozhodnutie, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["M", "N"]
 2. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na podmienečné… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["A", "G"]
 4. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin ublíženia na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["U", "B"]
 5. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: ohrozenie pod… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["X", "K"]
 6. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, prečin: sprenevera podľa… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["F", "P"]
 7. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, Rozhodovanie o… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["I", "M"]
 8. Verejné zasadnutie bez rozhodnutia, Návrh na uloženie… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Hlavné pojednávanie bez rozhodnutia, prečin: útok na… Pojednávanie prebehlo dňa

  Súd – Okresný súd Pezinok
  Sudca – JUDr. Miroslava Belašičová
  Obžalovaný – ["U", "M"]
 10. Verejné zasadnutie s rozhodnutím, návrh na povolenie obnovy… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.