Mgr. Antónia Ďuranová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 149 pojednávaní a 826 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh veriteľa na vyhlásenie… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že navrhovateľ má… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 401,20 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 1868,22 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, nahradenie prejavu vôle +… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že navrhovateľ má… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 401,20 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie pravosti pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, náhradu škody vo výške… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5 000 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.