Mgr. Antónia Ďuranová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 306 pojednávaní a 2 055 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie 24 876,18 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, návrh na zrušenie oddlženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na zrušenie oddĺženia… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majektu zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie oddlženia pre… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie popretej pohľadávky Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.