Mgr. Antónia Ďuranová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 136 pojednávaní a 829 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že navrhovateľ má… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že navrhovateľ má… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že navrhovateľ má… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že navrhovateľ má… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že navrhovateľ má… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 509,61 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 8400 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, PO + návrh na určenie, že… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie a rozhodnutie, PO + návrh na určenie, že… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie a rozhodnutie, PO + návrh na určenie, že… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.