Mgr. Antónia Ďuranová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Žilina, evidujeme 193 pojednávaní a 1 252 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie – Konkurz
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na vyhlásenie konkurzu Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Žaloba o zaplatenie istiny vo… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 89547,63 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, zaplatenie 2 272,54 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 375,60.- € s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, plnenie a o nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že navrhovateľ má… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 12000 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie a rozhodnutie, vylúčenie zo súpisu majetku Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie a rozhodnutie, návrh na nahradenie prejavu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, určenie, že navrhovateľ má… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie a rozhodnutie, o zaplatenie 530,44 EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vylúčenie majetku zo súpisu… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie 5.278,92 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.