Mgr. Kamila Nagyová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Trnava, evidujeme 798 pojednávaní a 401 rozhodnutí.
 2. Neaktívna neznáma pracovníčka na súde Okresný súd Pezinok, zatiaľ neevidujeme žiadne pojednávania a 1 028 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Schválenie právneho úkonu
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie 4… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, úpravu práv a povinností Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, NO + ústavná starostlivosť Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o náhradu škodu vo… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, sledovanie výkonu… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Verejné vyhlásenie rozsudku, Žaloba o zapl. 359,13Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 355,36… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie PR o zaplatenie… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy výkonu… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod manželstva a ÚPP Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 70,70… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, vydanie PR o zaplatenie 70,70… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.