JUDr. Dana Bartová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 672 pojednávaní a 371 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 3.400,- Eur s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Likvidácia poistnej udalosti a… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o vyporiadanie BSM Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Ž A L O B A o určenie neplatnosti… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 5.000,- EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, vydanie platobného rozkazu o zaplatenie… Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na plnoleté dieťa Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 600,- EUR Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie szmy 982,- € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba na plnenie Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie a rozhodnutie, Zrušenie a vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, obnova konania Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 4.994,48 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 38,25 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 241,40 € s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie a vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.