JUDr. Dana Bartová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 931 pojednávaní a 627 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Rozsudok – Rozvod
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Starostlivosť o maloletých
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Rozsudok – Vyživovacie povinnosti
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Spotrebiteľské zmluvy
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na neodkladné opatrenie… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zmena úpravy styku s mal.… Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, určenie vlastníckeho práva k… Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehne dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Žaloba o zaplatenie 4000. EUR… Pojednávanie prebehne dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 2412 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyhlásenie za mŕtveho Pojednávanie prebehne dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 411,8 Eur s… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 51,78 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, Zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na striedavú… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zverenie dieťaťa do osobnej… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, úprava práv a povinností k… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 1977,52 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 5101,11 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Predbežné prejednanie sporu, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 95,88 Eur s… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.