JUDr. Dana Bartová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 618 pojednávaní a 318 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Rozsudok – Ostatné
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehne dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie a vyporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, V zmysle prílohy Pojednávanie prebehne dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 600,- EUR Pojednávanie prebehne dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 6.478,40 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 4.160,83 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 7. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 50,50 € s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 8. Predbežné prejednanie sporu, zrušenie a vysporiadanie podielového… Pojednávanie prebehne dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 1222,6 EUR s prísl. Pojednávanie prebehne dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného rozkazu na… Pojednávanie prebehne dňa

Viac pojednávaní

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie bez rozhodnutia, Určenie, že nehnuteľnosti patria do… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, o zaplatenie 380 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 195.386,28 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 2.043,87 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 4.037,71 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie bez rozhodnutia, Usporiadanie práv a povinností, vydanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vyporiadanie BSM po rozvode Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 503,38 EUR s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Verejné vyhlásenie rozsudku, zaplatenie sumy 114,10 Eur s prísl. Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Zmienky v médiách

O sudcovi neboli nájdené žiadne zmienky v médiách.

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.