JUDr. Dana Bartová

 1. Aktívna sudkyňa na súde Okresný súd Nitra, evidujeme 733 pojednávaní a 496 rozhodnutí.

Indikátory za rok 2017

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2015

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Indikátory za rok 2013

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne indikátory.

Vynesené rozhodnutia

 1. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 2. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 3. Uznesenie Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 4. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 5. Rozsudok – Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov
  Prvostupňové nenapadnuté opravnými prostriedkami
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 6. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 7. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 8. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 9. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

 10. Uznesenie
  Iná povaha rozhodnutia
  Rozhodnutie bolo vynesené dňa

Viac rozhodnutí

Budúce pojednávania

Pre sudcu zatiaľ neevidujeme žiadne budúce súdne pojednávania.

Minulé pojednávania

 1. Pojednávanie a rozhodnutie, zrušenie a vysporiadanie… Pojednávanie prebehlo dňa

 2. Pojednávanie bez rozhodnutia, Likvidácia poistnej udalosti… Pojednávanie prebehlo dňa

 3. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 2.754,27 € s… Pojednávanie prebehlo dňa

 4. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 5.000,- EUR s… Pojednávanie prebehlo dňa

 5. Pojednávanie bez rozhodnutia, Návrh na vydanie platobného… Pojednávanie prebehlo dňa

 6. Pojednávanie bez rozhodnutia, zaplatenie sumy 22.800,- EUR… Pojednávanie prebehlo dňa

 7. Pojednávanie a rozhodnutie, rozvod Pojednávanie prebehlo dňa

 8. Pojednávanie bez rozhodnutia, vrátenie daru Pojednávanie prebehlo dňa

 9. Verejné vyhlásenie rozsudku, o zaplatenie 600,- EUR Pojednávanie prebehlo dňa

 10. Pojednávanie bez rozhodnutia, zrušenie výživného na… Pojednávanie prebehlo dňa

Viac pojednávaní

Informácie o sudcovi boli získané zo zoznamu sudcov, ktorého posledná aktualizácia bola vykonaná . Tieto informácie mohli byť ďalej doplnené o dáta získané z majetkových priznaní a štatistických výkazov sudcov.